0002 คำนำ

คำนำ
     

      หนังสืออนไลน์ชุดนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลัก  4 ประการคือ
1.ให้เยาวชนไทย หรือ ผู้หลงผิดนั้น รู้ถึงโทษของยาเสพติด
2.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์(ในทางการแพทย์) และคุณโทษของยาเสพติด
3.ให้ประชาชน หรือ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงปริมาณของผู้ที่ติดยาเสพติดในปัจจุบัน ว่ามีจำนวนมาขึ้นทุกปี
4.เป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจากนักเรียนกลุ่มเล็กๆเพื่อหวังว่าจะทำให้ปีต่อๆไป ประเทศไทยจะมีผู้ที่ติดยาเสพติดลดลง
      หากหนังสืออนไลน์เล่มนี้ผิดพลาดประการใน ทางคณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่ด้วย

ขอบพระคุณคะ
นักเรียน กลุ่ม 1
ม.1/9
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย...

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 130 คน กำลังออนไลน์