โปรแกรม Ulead Video Studio
ความหมาย

 

โปรแกรมUlead Video Studio 9

 

ชื่อซอฟต์แวร์
: 
Ulead studio 9

ผู้คิดค้น  : Ulead

ประเภทของซอฟต์แวร์
:
Entertainment
Software

เวอร์ชัน
:
9

ระบบวินโดว์ที่รองรับการใช้งาน
:
Windows
2000/XP/Vista

ผู้คิดค้น Corel Corporation

Ulead Video Studio เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่มีการใช้งานไม่ยากจนเกินไป
แม้ผู้ที่เริ่มใช้งาน
ก็สามารถที่จะสร้างวีดีโอได้เหมือนกับผู้ที่มีประสบการณ์ตัดต่อวีดีโอมานาน
โปรแกรมนี้มีเครื่องมือต่างๆ สำหรับตัดต่อวีดีโออย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่จับภาพจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์
ตัดต่อวีดีโอ ใส่เอ็ฟเฟ็กต์ต่างๆ แทรกดนตรีประกอบ แทรกคำบรรยาย
ไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดต่อกลับลงเทป
, VCD, DVD หรือแม้กระทั่งเผยแพร่ผลงานทางเว็บ

โปรแกรม Ulead มีการทำงานเป็นขั้นตอนที่ง่าย
ตั้งแต่จับภาพ ตัดต่อไปจนถึงเขียนลงแผ่น นอกจากนี้แล้ว
โปรแกรมยังมีเอ็ฟเฟ็กต์ต่างๆ อีกมากมาย ไตเติ้ลสำเร็จรูปแบบมืออาชีพ
รวมทั้งยังมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างซาวนด์แทร็คอย่างง่ายๆ อีกด้วย

 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิดีโอ  และการประยุกต์ใช้

การเลือกใช้งานวิดีโอ

ทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
เช่น สื่อเป็นที่ใช้ในการผลิต ข้อจำกัด และราคาของส่วนประกอบที่จะนำมาใช้งาน

จะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์และกฎหมายที่คุ้มครอง

เข้าใจถึงพื้นฐานการทำงานของวิดีโอ

 

ชนิดของวิดีโอ

วิดีโออนาลอก (Analog Video) เป็นวิดีโอทำการบันทึกข้อมูลภาพและเสียงให้อยู่ในรูปของสัญญาณอนาลอก
(ในรูปของคลื่น)

วิดีโอที่เป็นอนาลอก ได้แก่ VHS (Video Home System) ซึ่งเป็นม้วนเทปวิดีโอที่ใช้ดูกันตามบ้าน
เมื่อทำการตัดต่อข้อมูลของวิดีโอชนิดนี้ อาจจะทำให้คุณภาพลดน้อยลง

วิดีโอดิจิตอล (Digital Video) เป็นวิดีโอที่ทำการบันทึกข้อมูลภาพและเสียงที่ได้มาจากกล้องวิดีโอดิจิตอล
ให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอล คือ 0 กับ 1

การตัดต่อข้อมูลของภาพและเสียงที่ได้มาจากวิดีโอดิจิตอลนั้น
จะแตกต่างจากวิดีโออนาลอก
เพราะข้อมูลที่ได้จะยังคงคุณภาพความคมชัดเหมือนกับต้นฉบับ