โปรแกรม Ulead Video Studio
ความหมาย

 

โปรแกรมUlead Video Studio 9

 

ชื่อซอฟต์แวร์
: 
Ulead studio 9

ผู้คิดค้น  : Ulead

ประเภทของซอฟต์แวร์
:
Entertainment
Software

เวอร์ชัน
:
9

ระบบวินโดว์ที่รองรับการใช้งาน
:
Windows
2000/XP/Vista

ผู้คิดค้น Corel Corporation

Ulead Video Studio เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่มีการใช้งานไม่ยากจนเกินไป
แม้ผู้ที่เริ่มใช้งาน
ก็สามารถที่จะสร้างวีดีโอได้เหมือนกับผู้ที่มีประสบการณ์ตัดต่อวีดีโอมานาน
โปรแกรมนี้มีเครื่องมือต่างๆ สำหรับตัดต่อวีดีโออย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่จับภาพจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์
ตัดต่อวีดีโอ ใส่เอ็ฟเฟ็กต์ต่างๆ แทรกดนตรีประกอบ แทรกคำบรรยาย
ไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดต่อกลับลงเทป
, VCD, DVD หรือแม้กระทั่งเผยแพร่ผลงานทางเว็บ

โปรแกรม Ulead มีการทำงานเป็นขั้นตอนที่ง่าย
ตั้งแต่จับภาพ ตัดต่อไปจนถึงเขียนลงแผ่น นอกจากนี้แล้ว
โปรแกรมยังมีเอ็ฟเฟ็กต์ต่างๆ อีกมากมาย ไตเติ้ลสำเร็จรูปแบบมืออาชีพ
รวมทั้งยังมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างซาวนด์แทร็คอย่างง่ายๆ อีกด้วย

 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิดีโอ  และการประยุกต์ใช้

การเลือกใช้งานวิดีโอ

ทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
เช่น สื่อเป็นที่ใช้ในการผลิต ข้อจำกัด และราคาของส่วนประกอบที่จะนำมาใช้งาน

จะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์และกฎหมายที่คุ้มครอง

เข้าใจถึงพื้นฐานการทำงานของวิดีโอ

 

ชนิดของวิดีโอ

วิดีโออนาลอก (Analog Video) เป็นวิดีโอทำการบันทึกข้อมูลภาพและเสียงให้อยู่ในรูปของสัญญาณอนาลอก
(ในรูปของคลื่น)

วิดีโอที่เป็นอนาลอก ได้แก่ VHS (Video Home System) ซึ่งเป็นม้วนเทปวิดีโอที่ใช้ดูกันตามบ้าน
เมื่อทำการตัดต่อข้อมูลของวิดีโอชนิดนี้ อาจจะทำให้คุณภาพลดน้อยลง

วิดีโอดิจิตอล (Digital Video) เป็นวิดีโอที่ทำการบันทึกข้อมูลภาพและเสียงที่ได้มาจากกล้องวิดีโอดิจิตอล
ให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอล คือ 0 กับ 1

การตัดต่อข้อมูลของภาพและเสียงที่ได้มาจากวิดีโอดิจิตอลนั้น
จะแตกต่างจากวิดีโออนาลอก
เพราะข้อมูลที่ได้จะยังคงคุณภาพความคมชัดเหมือนกับต้นฉบับ
การนำวิดีโอไปใช้งาน

ด้านบันเทิง (Video Entertainment) สามารถบันทึกมิวสิกวิดีโอ รายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ บันทึกการแสดงสด
หรือคาราโอเกะ ในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ เพื่อนำกลับมาชมได้อีกครั้ง

ด้านการนำเสนองาน (Video Presentation) สามารถใช้ทำ Video Presentation สำหรับแนะนำสินค้าของบริษัท
ตัวอย่างสินค้าวีดีทัศน์ ตัวอย่างการใช้งานสินค้า กิจกรรมด้านต่างๆ
ของบริษัทและพนักงาน เช่น งานสังสรรค์ งานวันเกิด
งานแต่งงานของเพื่อนหรือพนักงานในบริษัท

ด้านงานสะสมวิดีโอ (Video Album) สามารถผลิตวีดีทัศน์ที่ใช้เพื่อบันทึกภาพแห่งความทรงจำของเพื่อนๆ
ในห้อง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่กระทำร่วมกันขณะที่ศึกษาอยู่
หรือเก็บภาพแห่งความภาคภูมิใจในวันสำเร็จการศึกษาเพื่อให้สามารถระลึกถึงความทรงจำเก่าๆ
อันมีค่าระหว่างการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ได้

ด้านการศึกษา
(
Education
Program) ผลิตสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ในรูปแบบของวิดีโอเทป
ซีดีรอม หรือภาพนิ่ง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ทั้งในชั้นเรียนและทางออนไลน์
(
Online Training)

 

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตวิดีโอ

ชื่อโปรแกรม

-Macromedia Flash MX    โปรแกรมสำหรับสร้างงานอนิเมชั่น มัลติมีเดีย
งานอินเตอร์เอคทีฟ และรองรับงานออนไลน์ต่างๆ

-Adobe Photoshopโปรแกรมสำหรับตกแต่งรูปภาพ

-Windows Movie Maker   โปรแกรมสำหรับใช้ในการตัดต่อภาพ เป็นมัลติมีเดียสตรีมมิ่งทั้งภาพและเสียงที่ได้จากการตัดต่อวิดีโอ
และสามารถนำเข้าไฟล์ไม่ว่าจะเป็น *.
AVI, *.AFS, *.MPEG, *.MPG, *.MPA เป็นต้น

-VirtualDubเป็นโปรแกรมที่ช่วยใส่ Feeling
ต่างๆ ให้แก่ภาพ
ช่วยในการลดเม็ดสีที่คล้ายเม็ดหิมะที่เกิดจากการตัดต่อภาพจาก
TV หรือ TV จูนเนอร์ และสามารถทำการบีบอัดข้อมูลได้

-Tmpgenc(Tsunami Mpeg Encoderหรือ
ทีเอ็มเพ็ค 2 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการดัดแปลงไฟล์
VDO แบบ *.AVI
ให้เป็น *.MPEG ได้ สามารถใช้โปรแกรม Tmpgenc
ร่วมกับ VirtualDub ได้

 

การผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์

พื้นฐานของวิดีโอบนโทรทัศน์เป็นเทคโนโลยีของสัญญาณอนาลอก
สำหรับเป็นมาตรฐานการแพร่สัญญาณภาพไปสู่ครัวเรือน แต่คอมพิวเตอร์วิดีโออยู่บนพื้นฐานของดิจิตอลเทคโนโลยี
ปัจจุบันทั้งสองเทคโนโลยีนี้จะพัฒนาไปสู่ระบบ
DVD และ HDTV ร่วมกันในอนาคต

ระบบการซ้อนภาพวิดีโอ (Video Overlay System) เมื่อพัฒนาวิดีโอเทปและ VCD เพื่อแสดงผลบนโทรทัศน์ได้แล้ว
จึงได้มีการนำวิดีโอและคอมพิวเตอร์มาใช้งานร่วมกันเรียกว่า
“Computer-Based
Training” (CBT) ซึ่งจะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องเล่นวิดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณควบคุมผ่านสายสัญญาณไปบังคับการทำงานของเครื่องเล่นวิดีโอ
แล้วแสดงผลบนจอภาพโทรทัศน์ของผู้ผลิตงาน การแสดงภาพวิดีโอบนเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล
และจะต้องติดตั้งการ์ดแสดงผลหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย

 

VIDEO CODECS ต่างๆ

MPEG-1                               Movies (MPEG)

MPEG-2                               Movie (MPEG)

MPEG-4                               Movies (MPEG)

H.264                                     Movies
(MPEG/ITU)

VC-1                                      Movies
(SMPTE)

AVI                                        Movies
(Windows)

WMV                                    Movies/Streaming
(Windows)

RM, RV                                 Movies/Streaming
(RealNetworks)

Indeo                                     Movies
(Intel)

Cinepak                                 Movies
(SuperMac Technologies)

Sorenson                               Movies
(Sorenson Media)

H.261                                     Videoconferencing
(ITU)

H.263                                     Videoconferencing
(ITU)

 

ข้อดีสำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรม Ulead Video Studio 9

1 ทำให้มีการผลิตสื่อต่างๆออกมาได้อย่างสวยงาม

2 สามารถผลิตสื่อการสอนได้อีกทางหนึ่ง

3 ทำให้ตัดต่อ เพลง หนัง
ได้โดยวิธีง่ายๆ

 

ข้อเสียสำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรม
Ulead
Video Studio 9

1 ในการตัดต่อ ระหว่าขบวนการทำต้องจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ใดที่หนึ่ง
มิฉะนั้นจะแก้ไขไม่ได้ เมื่อทำเสร็จ

2อาจมีการใช่ สื่อ ในทางที่ผิดๆ

 

 

 

การตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio (ดึงไฟล์วิดีโอผ่านการ์ด firewire)

การจับภาพ

เสียบสายเคเบิ้ลเข้ากับคอมพิวเตอร์และกล้องวีดีโอดิจิตอลให้เรียบร้อย
(ดึงไฟล์วิดีโอผ่านการ์ด firewire) แล้วเปิดกล้องในโหมด VCR เปิดโปรแกรม
Ulead โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างในขั้นตอน Edit ให้คลิกที่ปุ่ม Capture เพื่อทำการจับภาพจากกล้องวีดีโอ หลังจากที่คลิกปุ่ม Capture แล้ว ให้คลิกที่ Capture Video
โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างจับภาพ ด้านซ้ายของหน้าต่างเรียกว่า Options
Panel ส่วนแสดงภาพเรียกว่าหน้าต่างพรีวิว ด้านขวาเรียกว่าไลบรารี่
ส่วนด้านล่างเแสดงข้อมูลต่างๆ ของวีดีโอ
ส่วน Options Panel

1.Duration ตั้งระยะเวลาของการจับภาพ 

2.Source อุปกรณ์จับภาพวีดีโอและรายชื่ออุปกรณ์จับภาพอื่นๆ ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์

3.Format รูปแบบไฟล์ของวีดีโอที่จะจับภาพและบันทึกในคอมพิวเตอร์

4.Split by scene บันทึกไฟล์วีดีโอที่จับภาพแยกไฟล์กัน
แยกตามการกดปุ่มบันทึกและหยุดบันทึก หากไม่กำหนด
โปรแกรมจะบันทึกไฟล์วีดีโอเป็นไฟล์เดียว
(คุณลักษณะนี้ใช้ได้เฉพาะการจับภาพจากกล้องวีดีโอดิจิตอลเท่านั้น)

5.Capture folder โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์วีดีโอ

6.Options แสดงเมนูให้คุณได้ปรับแต่งค่าการจับภาพ

7.Capture Video จับภาพจากกล้องวีดีโอบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์

ในการจับภาพวีดีโอนี้ คุณอาจจะทำการตั้งเวลาในการจับภาพได้ เช่น
ต้องการจับภาพเพียง 20 นาทีเท่านั้น ให้ป้อนเลขระยะเวลาของการจับภาพในช่อง
Duration เมื่อถึงเวลาที่กำหนดโปรแกรมจะหยุดจับภาพเองโดยอัตโนมัติ

ช่อง Source เมื่อคุณต่อสายเคเบิ้ลและเปิดกล้องวีดีโอ
ชื่อกล้องวีดีโอก็จะปรากฏในช่องนี้ หรือหากติดตั้งการ์ดจับภาพอยู่
ก็จะปรากฏรายชื่อในชอง Source นี้เหมือนกัน
ช่อง Format เลือกรูปแบบไฟล์วีดีโอที่คุณต้องการบันทึก
หากต้องการจับภาพบันทึกเป็นไฟล์ .avi ให้เลือกรายการ DV
หากต้องการบันทึกเป็นไฟล์ MPEG-1 เมื่อจับภาพเสร็จก็สามารถนำไปเขียนเป็น
VCD ได้ ให้เลือก VCD

 

ส่วนของ Information จะแสดงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวับกการจับภาพ ไฟล์ที่จะบันทึกต่อไปเป็นไฟล์ชื่ออะไร ความละเอียด ชนิดอะไร ระบบไหน เป็นต้น


 

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นการตั้งค่าการจับภาพเป็นแบบ DV
และเลือกให้มีการแยกไฟล์ตาม scene โดยการทำเครื่องหมายถูกหน้า Split by
scene การจับภาพแบบแยก scene นี้
ช่วยให้คุณสามารถที่จะจัดลำดับของคลิปวีดีโอเรียงตามเหตุการณ์
หรือลบทิ้งคลิปที่ไม่ต้องการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
รวมทั้งใส่เอ็ฟเฟ็กต์ทรานสิชั่นในระหว่างคลิปได้อย่างง่ายโดยที่ไม่ต้องมา
แยก scene ใหม่

จากข้อมูลใน Information จะสังเกตุเห็นว่า DV type จะเป็น Type-1 อยู่
แต่ต้องการจะเปลี่ยนเป็น Type-2 ให้คลิก Options แล้วเลือก Capture
Options เพื่อตั้งค่าตัวเลือกในการจับภาพ

 

 

ทำเครื่องหมายถูกหน้า Capture to Library (เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรม)
การเลือกตัวเลือกนี้ เป็นการจับภาพแล้วให้นำภาพขนาดเล็ก (thumbnail)
ของวีดีโอที่จับ เก็บไว้ในไลบรารี่ด้วย
ประโยชน์ของการที่เก็บภาพไว้ในไลบรารี่ก็คือ
ทำให้คุณทราบว่าได้มีการจับภาพวีดีโออะไรมาบ้าง
และหากคุณต้องการนำคลิปวีดีโอนั้นมาตัดต่อ
ก็เพียงแต่คลิกลากไฟล์วีดีโอที่อยู่ในไลบรารี่มาใส่ใน Timeline เท่านั้น

 

 

คลิก Options แล้วเลือก DV Type… คลิกเลือก DV type-s คลิกปุ่ม OK

หลังจากที่เลือกชนิดวีดีโอเป็น type-2 แล้วข้อมูลในส่วน Information ก็จะเปลี่ยนตาม

เมื่อตั้งค่าต่างๆ เสร็จแล้ว คลิกที่รูปกล้องหน้า Capture Video เพื่อเริ่มขั้นตอนจับภาพจากกล้องบันทึกเป็นไฟล์ลงคอมพิวเตอร์

ภาพหน้าจอขณะที่โปรแกรมกำลังจับภาพ

ขณะที่กำลังจับภาพอยู่นั้น
หากต้องการปิดเสียงวีดีโอที่กำลังจับภาพอยู่ ให้คลิกที่ Disable Audio
Preview การปิดเสียงนี้ไม่มีผลต่อเสียงที่บันทึกลงไฟล์วีดีโอ
เมื่อต้องการหยุดการจับภาพ ให้คลิกรูปกล้องหน้า Stop Capture

หากมีการตั้งเวลาจับภาพ (กำหนดระยะเวลาจับภาพในช่อง Duration) เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด โปรแกรมจะหยุดจับภาพโดยอัตโนมัติ

 

หลังจากที่หยุดจับภาพแล้ว ให้บันทึกโครงการนี้ไว้ เพื่อเปิดตัดต่อในภายหลัง โดยไม่ต้องเลือกไฟล์เพิ่มใน Timeline เพื่อตัดต่ออีก

เลือกเมนู File -> Save แล้วตั้งชื่อไฟล์โครงการ

ชื่อไฟล์โครงการที่ได้ตั้งไว้

การบันทึกโครงการนี้ หากคุณจับภาพเสร็จและปิดโปรแกรม ก็จะปรากฏกรอบโต้ตอบถามถึงการบันทึกโครงการเช่นกัน
หมายเหตุ : การจับภาพแบบ DV Type-1 หรือ DV Type-2
(จากกล้องวีดีโอดิจิตอล) หรือจับภาพแบบ MPEG
(จากกล้องดิจิตอลหรือจากอุปกรณ์อนาล็อก) จะมีข้อจำกัดเรื่องขนาดไฟล์ที่ 4
GB ใน Windows 98 SE และ Me ที่ใช้ระบบไฟล์เป็น FAT 32 ขณะที่จับภาพ
เมื่อขนาดไฟล์มีขนาดใหญ่กว่า 4 GB โปรแกรมจะสร้างไฟล์ใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
ส่วนใน Windows 2000 และ Windows XP ที่ใช้ระบบไฟล์เป็น NTFS
ไม่มีขีดจำกัดเรื่องขนาดไฟล์ในการจับภาพ
การจับภาพแบบแบ่งไฟล์เมื่อมีขนาดเกินนี้ จะใช้ไม่ได้กับการจับภาพแบบ
VFW (Video For Windows) และโปรแกรม Ulead VideoStudio
นี้จะตรวจสอบระบบไฟล์และทำการจับภาพแบบแบ่งไฟล์เมื่อมีขนาดใหญ่เกินข้อจำกัด
โดยอัตโนมัติ และจะทำได้เฉพาะในไฟล์ระบบที่เป็น FAT 32 เท่านั้น

 

 

 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์