ไฟล์ .info

รูปภาพของ supatkul

ไฟล์ .info (การ comment ในไฟล์นี้ใช้เครื่องหมาย ;) ซึ่งจะแสดงสิ่งต่างๆ ที่กำหนดเหล่านี้ในส่วนของการติดตั้งโมดูล

 ; $id$ (จำเป็นต้องใส่)
  name = ชื่อของโมดูล (จำเป็นต้องใส่)
  description = อธิบายรายละเอียดของโมดูล  (จำเป็นต้องใส่)
  dependencies = ระบุโมดูลที่ต้องการใช้ร่วมกันกับโมดูลที่สร้างขึ้นนี้
  package = ชื่อของกลุ่มของโมดูลนี้
  version = รุ่นของโมดูล

ตัวอย่างเช่น ไฟล์ชื่อ su.info

  ; $id$
  name = Test
  description = This module is create for Test. How to create module?
  dependencies =  module1 module2
  package = SP Test
  version = 5.7 

มีต่อจ๊ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์