รายงานภาษาอังกฤษ

fit (tailor, change size)              fitted/fit                                       fitted/fit                                             ช่างตัดเย็บ

fit (be right size)                         fit/fitted                                        fit/fitted                                             ขนาด

flee                                                fled                                              fled                                                     หนีไป

fling                                               flung                                            flung                                                    ขว้าง,ทุ่ม

fly                                                  flew                                              flown                                                    บิน

forbear                                       forbore                                        forborne                                             อดกลั้น

forbid                                           forbade                                      forbidden                                          ห้าม

forecast                                      forecast                                     forecast                                              ทำนาย

fordo                                           forddid                                        fordone                                               ฆ่า,ทำลาย

forego (also forgo)                forewent                                     foregone                                              นำ

foreknow                                   forknew                                      foreknown                                            รู้ล่วงหน้า

forerun                                       foreran                                       forerun                                                   วิ่งนำ,นำหน้า

foresee                                      foresaw                                      foreseen                                              เห็นล่วงหน้า

foreshow                                   foreshowed                              foreshow                                              แสดงให้เห็นล่วงหน้า

foretell                                        foretold                                      foretold                                                 บอกล่วงหน้า

forget                                          forgot                                         forgotten/forgot                                   ลืม

forgive                                       forgave                                     forgiven                                                 ยกโทษให้

forsake                                     forsook                                     forsaken                                               ละทิ้ง

forswear                                   forswore                                   forsworn                                                สบถ

freeze                                        froze                                           frozen                                                    กลายเป็นน้ำแข็ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์