ค่ายหมอสายตาครั้งที่3ปี54

รายละเอียดทั่วไป

1. การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายหมอสายตา ไม่มีผลต่อการสอบคัดเลือกเรียนต่อสาขาใดๆทั้งสิ้น

2. การจัดกิจกรรมทั้งหมดจะอยู่ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหงตลอดระยะเวลาที่อยู่ค่าย

3. ผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถถ่ายสำเนาใบสมัครที่แนบมาเพื่อใช้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้

4. การตัดสินของคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด

5. หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายหมอสายตาต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็น

จำนวนเงินทั้งสิ้น 300 บาทต่อคน เป็นค่าอาหาร ค่าเสื้อค่าย ค่าเอกสาร 

6. ผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งแนบซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท

               ส่งมาที่                    สโมสรนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์  สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240

(วงเล็บมุมซองว่า “ค่ายหมอสายตา’ 54  ครั้งที่ 3”)

ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2553 – 28 กุมภาพันธ์ 2554  โดยยึดตามวันที่ลงในตราไปรษณีย์เป็นหลัก ไม่ใช่วันที่จดหมายถึงฝ่ายรับสมัคร

 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  (20 ธันวาคม 2553 –  23 มีนาคม 2554)

                พี่พิ้งค์  เบอร์  089-4748199  e-mail visawan2@hotmail.com

                พี่เฟิร์น เบอร์  083-6246626  e-mail princess.prince9@hotmail.com

· โทรศัพท์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.

·                   เสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00 – 20.00 น.

· ผ่านทาง www.thaiod.com       บอร์ดค่ายหมอสายตาครั้งที่ 3

· e-mail มาที่  morsaita_camp@hotmail.com

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์

2.       เป็นผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือนจนถึงวันส่งใบสมัคร) พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล โรงเรียน หลังภาพ

2  ใบรับรองและใบขออนุญาต

3  ใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุด

 

* ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน และเรียงลำดับเอกสารให้ถูกต้อง หากกรณีกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เอกสารไม่เรียงตามลำดับ หรือเอกสารไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยเรียงลำดับเอกสารดังนี้

1.       ใบสมัคร part I, II, III  พร้อมติดรูปถ่าย

2.       ใบอนุญาตการเข้าร่วมกิจกรรม

3.       ใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุด

กรอกข้อมูลและทำแบบทดสอบด้วยลายมือที่อ่านได้ง่ายและชัดเจน

สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครหลายคน (ต้องมีเอกสารครบถ้วนและเรียงตามลำดับ) รวมมาในซองเอกสารเดียวกันได้

 

กำหนดการ

การรับสมัคร

วันที่  20 ธันวาคม 2553 – 28 กุมภาพันธ์ 2554   เปิดรับสมัครผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม

ใบสมัครสามารถรับได้จาก

1. ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน

2. Download ได้จาก website http://www.thaiod.com  บอร์ดค่ายหมอสายตา ครั้งที่ 3

การประกาศผล

วันที่ 10มีนาคม  2554 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ให้ชำระค่าธรรมเนียมค่าย เป็นจำนวนเงิน คนละ  ๓๐๐ บาท  ผ่านทางตั๋วแลกเงินไปรษณีย์  ภายในวันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔

                ที่อยู่                    น.ส. วิษวรรณ กรดหนู 

                                         สโมสรนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์  สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240

 

สามารถทราบผลได้จาก

1  website http://www.thaiod.com 

การเข้าค่าย

วันที่ 23-25 มีนาคม 255

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์