การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

รูปภาพของ msw7691
30 วิธีเพื่อความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต

ปัจจุบันการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างมาก
จึงทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างแพร่หลาย บุคคลที่ใช้อินเทอร์เน็ตจึงมีหลายจุดประสงค์
ทั้งใช้งานในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และการใช้งานที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น
ดังนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ทำการแปลและเรียบเรียงวิธีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับผู้ที่เริ่มใช้งาน เพื่อจะได้ปลอดภัย
จากภัยร้ายบนอินเทอร์เน็ต

 

1. เมื่อเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก
ควรปรึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับแนวทางในการใช้ในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน
และเมื่อผู้ใช้มีความรู้ และคุ้นเคยในการใช้งานจริงบ้างแล้ว
จึงค่อยปรับเปลี่ยนแนวทางในใช้เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมต่อไป
และควรเขียนแนวทางในการใช้อินเทอร์เน็ตติดไว้ใกล้กับคอมพิวเตอร์
เพื่อความสะดวกในการจัดระบบการใช้อินเทอร์เน็ต

2. อย่าให้รหัสลับแก่ผู้อื่น

3. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่ ทุกครั้งที่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต

4. ตรวจทานว่าได้พิมพ์ชื่อเว็บไซด์ถูกต้องเสียก่อน
แล้วจึงกด
Enter เพื่อจะได้เข้าเว็บไซด์ที่ต้องการได้ถูกต้อง

5. ปรึกษาผู้ใหญ่ ก่อนเข้าใช้ห้องสนทนาบนอิน
เทอร์เน็ต เพราะว่าห้องสนทนาแต่ละห้องมีการสนทนาที่แตกต่างกัน
บางห้องอาจไม่เหมาะสม

6. ถ้าพบเห็นข้อความ หรือสิ่งใด ที่ไม่เหมาะสม หรือ
คิดว่าไม่ดีต่อการใช้อินเทอร์เน็ต ควรออกจากเว็บไซด์นั้น
และแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบทันที

7. อย่าส่งรูปภาพของตนเอง หรือรูปภาพของผู้อื่น
ให้คนอื่นทางอีเมลล์ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่เสียก่อน

8. ถ้าได้รับอีเมลล์ที่มีข้อความไม่เหมาะสมหรือทำให้ไม่สบายใจ
ไม่ควรโต้ตอบ และควรบอกให้ผู้ใหญ่ทราบก่อนทันที

9. บนอินเทอร์เน็ต
ทุกอย่างที่คุณเห็นไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป

10. อย่าบอกอายุจริงของคุณกับคนอื่น
ถ้ามีความจำเป็นควรปรึกษาผู้ใหญ่ก่อน

11. อย่าบอกชื่อจริง และนามสกุลจริงกับบุคคลอื่น
ถ้ามีความจำเป็นควรปรึกษา และขออนุญาตผู้ใหญ่ก่อน

12. อย่าบอกที่อยู่ ของคุณกับบุคคลอื่น

13. ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนทุกครั้งที่จะทำการลงทะเบียนใด
ๆ บนอินเทอร์เน็ต

14. อย่าให้หมายเลขของบัตรเครดิตการ์ดของคุณกับบุคคลอื่น
ถ้ามีความจำเป็นควรปรึกษาผู้ใหญ่ก่อน

15. ขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ต ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรา
คุณสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ และไม่ทำในสิ่งที่ไม่ต้องการได้

16. อย่าเปิดเอกสารหรืออีเมลล์หรือไฟล์
จากบุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก เพราะอาจมีไวรัส หรือข้อมูลไม่เหมาะสม
มากับเอกสารหรืออีเมลล์นั้น

17. ควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในสถานที่ที่สะดวกในการดูแลเอาใจใส่
เช่น ห้องนั่งเล่น หรือ ห้องส่วนรวม

18. อย่าตัดสินใจที่จะไปพบบุคคลอื่นซึ่งรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่
และถ้ามีการนัดพบกันไม่ควรไปเพียงลำพัง ควรมีผู้ใหญ่หรือคนที่รู้จักหรือเพื่อนไปด้วย
และควรนัดพบกันในที่สาธารณะ

19. บนอินเทอร์เน็ตข้อมูลต่าง ๆ ที่เราพิมพ์ลงไป
บุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักสามารถล่วงรู้ได้ จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง

20. อย่าบอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณกับบุคคลอื่น
ในอินเทอร์เน็ต

21. พูดคุยกับผู้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับสถานที่
กิจกรรม และสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็น บนอินเทอร์เน็ตที่ได้พบเห็น
ระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ต

22. ใช้ชื่อที่ต่างจากชื่อจริง
และชื่อเล่นของตัวเองเพื่อใช้แทนตัวเอง ในขณะใช้อินเทอร์เน็ต

23. ควรปรึกษาผู้ใหญ่
ถ้าต้องการที่จะให้อีเมลล์แอดเดรสกับบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต

24. ถ้ามีบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
ถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป ไม่ควรให้ข้อมูล และควรหยุดการสนทนานั้น

25. อย่าบอกชื่อ ที่อยู่ของโรงเรียนของคุณ
กับบุคคลอื่นบนอินเทอร์เน็ต

26. ขณะใช้อินเทอร์เน็ตไม่ควรเชื่อคำพูดหรือข้อมูลของบุคคลอื่น
เพราะการปลอมตัวทำได้ง่าย และอาจไม่เป็นความจริง

27. อย่าทำสิ่งผิดกฎหมายบนอินเตอร์เน็ต เช่น
ถ้าไม่เคยใช้บัตรเครดิต ก็ไม่ควรกรอกข้อมูลในการซื้อของ โดยใช้บัตรเครดิต
บนอินเทอร์เน็ต

28. เมื่อมีใครบางคนให้เงินหรือของขวัญ ฟรี ๆ กับคุณ
ควรบอกปฏิเสธ และบอกให้ผู้ใหญ่ทราบทันที

29. อย่าใช้คำไม่สุภาพ ขณะใช้อินเทอร์เน็ต

30. คุณสามารถออกจากอินเทอร์ได้ด้วยตัวเอง
ถ้าไม่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ต

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 149 คน กำลังออนไลน์