การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

รูปภาพของ msw7691
30 วิธีเพื่อความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต

ปัจจุบันการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างมาก
จึงทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างแพร่หลาย บุคคลที่ใช้อินเทอร์เน็ตจึงมีหลายจุดประสงค์
ทั้งใช้งานในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และการใช้งานที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น
ดังนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ทำการแปลและเรียบเรียงวิธีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับผู้ที่เริ่มใช้งาน เพื่อจะได้ปลอดภัย
จากภัยร้ายบนอินเทอร์เน็ต

 

1. เมื่อเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก
ควรปรึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับแนวทางในการใช้ในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน
และเมื่อผู้ใช้มีความรู้ และคุ้นเคยในการใช้งานจริงบ้างแล้ว
จึงค่อยปรับเปลี่ยนแนวทางในใช้เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมต่อไป
และควรเขียนแนวทางในการใช้อินเทอร์เน็ตติดไว้ใกล้กับคอมพิวเตอร์
เพื่อความสะดวกในการจัดระบบการใช้อินเทอร์เน็ต

2. อย่าให้รหัสลับแก่ผู้อื่น

3. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่ ทุกครั้งที่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต

4. ตรวจทานว่าได้พิมพ์ชื่อเว็บไซด์ถูกต้องเสียก่อน
แล้วจึงกด
Enter เพื่อจะได้เข้าเว็บไซด์ที่ต้องการได้ถูกต้อง

5. ปรึกษาผู้ใหญ่ ก่อนเข้าใช้ห้องสนทนาบนอิน
เทอร์เน็ต เพราะว่าห้องสนทนาแต่ละห้องมีการสนทนาที่แตกต่างกัน
บางห้องอาจไม่เหมาะสม

6. ถ้าพบเห็นข้อความ หรือสิ่งใด ที่ไม่เหมาะสม หรือ
คิดว่าไม่ดีต่อการใช้อินเทอร์เน็ต ควรออกจากเว็บไซด์นั้น
และแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบทันที

7. อย่าส่งรูปภาพของตนเอง หรือรูปภาพของผู้อื่น
ให้คนอื่นทางอีเมลล์ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่เสียก่อน

8. ถ้าได้รับอีเมลล์ที่มีข้อความไม่เหมาะสมหรือทำให้ไม่สบายใจ
ไม่ควรโต้ตอบ และควรบอกให้ผู้ใหญ่ทราบก่อนทันที

9. บนอินเทอร์เน็ต
ทุกอย่างที่คุณเห็นไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป

10. อย่าบอกอายุจริงของคุณกับคนอื่น
ถ้ามีความจำเป็นควรปรึกษาผู้ใหญ่ก่อน

11. อย่าบอกชื่อจริง และนามสกุลจริงกับบุคคลอื่น
ถ้ามีความจำเป็นควรปรึกษา และขออนุญาตผู้ใหญ่ก่อน

12. อย่าบอกที่อยู่ ของคุณกับบุคคลอื่น

13. ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนทุกครั้งที่จะทำการลงทะเบียนใด
ๆ บนอินเทอร์เน็ต

14. อย่าให้หมายเลขของบัตรเครดิตการ์ดของคุณกับบุคคลอื่น
ถ้ามีความจำเป็นควรปรึกษาผู้ใหญ่ก่อน

15. ขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ต ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรา
คุณสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ และไม่ทำในสิ่งที่ไม่ต้องการได้

16. อย่าเปิดเอกสารหรืออีเมลล์หรือไฟล์
จากบุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก เพราะอาจมีไวรัส หรือข้อมูลไม่เหมาะสม
มากับเอกสารหรืออีเมลล์นั้น

17. ควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในสถานที่ที่สะดวกในการดูแลเอาใจใส่
เช่น ห้องนั่งเล่น หรือ ห้องส่วนรวม

18. อย่าตัดสินใจที่จะไปพบบุคคลอื่นซึ่งรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่
และถ้ามีการนัดพบกันไม่ควรไปเพียงลำพัง ควรมีผู้ใหญ่หรือคนที่รู้จักหรือเพื่อนไปด้วย
และควรนัดพบกันในที่สาธารณะ

19. บนอินเทอร์เน็ตข้อมูลต่าง ๆ ที่เราพิมพ์ลงไป
บุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักสามารถล่วงรู้ได้ จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง

20. อย่าบอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณกับบุคคลอื่น
ในอินเทอร์เน็ต

21. พูดคุยกับผู้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับสถานที่
กิจกรรม และสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็น บนอินเทอร์เน็ตที่ได้พบเห็น
ระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ต

22. ใช้ชื่อที่ต่างจากชื่อจริง
และชื่อเล่นของตัวเองเพื่อใช้แทนตัวเอง ในขณะใช้อินเทอร์เน็ต

23. ควรปรึกษาผู้ใหญ่
ถ้าต้องการที่จะให้อีเมลล์แอดเดรสกับบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต

24. ถ้ามีบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
ถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป ไม่ควรให้ข้อมูล และควรหยุดการสนทนานั้น

25. อย่าบอกชื่อ ที่อยู่ของโรงเรียนของคุณ
กับบุคคลอื่นบนอินเทอร์เน็ต

26. ขณะใช้อินเทอร์เน็ตไม่ควรเชื่อคำพูดหรือข้อมูลของบุคคลอื่น
เพราะการปลอมตัวทำได้ง่าย และอาจไม่เป็นความจริง

27. อย่าทำสิ่งผิดกฎหมายบนอินเตอร์เน็ต เช่น
ถ้าไม่เคยใช้บัตรเครดิต ก็ไม่ควรกรอกข้อมูลในการซื้อของ โดยใช้บัตรเครดิต
บนอินเทอร์เน็ต

28. เมื่อมีใครบางคนให้เงินหรือของขวัญ ฟรี ๆ กับคุณ
ควรบอกปฏิเสธ และบอกให้ผู้ใหญ่ทราบทันที

29. อย่าใช้คำไม่สุภาพ ขณะใช้อินเทอร์เน็ต

30. คุณสามารถออกจากอินเทอร์ได้ด้วยตัวเอง
ถ้าไม่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 135 คน กำลังออนไลน์