โครงงานมาเเล้วจ้า !!

รูปภาพของ pnp34320

 

 ขวดน้ำรียูส  ;']]

 

 

 

ที่มาและความสำคัญ 

  
สืบเนื่องมาจากโรงเรียนของเรา ได้มีโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในโรงเรียนและจากที่บ้าน


เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
จึงมีการรับซื้อขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง เช่น กระดาษ
และขวดน้ำพลาสติก


เราพบว่าปริมาณของขยะเหล่านี้มีปริมาณมากในแต่ละวัน
จึงเกิดแนวความคิดที่จะทำขยะเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์มากกว่า


การนำไปขายที่
โรงรับซื้อขยะ
ดังนั้นเราจึงได้นำเอาขวดน้ำพลาสติกมารีไซเคิลเป็นที่รองมะกรูด และพิมเสน
ใช้วางตามห้องน้ำ


และห้องต่างๆ และยังสามารถใช้ปลูกต้นไม้ได้อีกด้ว

อุปกรณ์

  1.ขวดน้ำพลาสติก

 
2.หัวแร้ง

 
3.ปากกาเคมี

วิธีดำเนินการ

 1.นำขวดพลาสติกมาล้างให้สะอาด

 
2.ผึ่งขวดให้แห้ง

 
3. ออกแบบรูปทรงและลวดลายของผลิตภัณฑ์

 
4. วาดลวดลายลงบนขวด

 
5. ใช้หัวแร้งตัดตามรอยลวดลาย

 
6. ตกแต่งให้สวยงาม 

 
7. ใส่มะกรูดหรือการบูร จัดวางตามที่ต่างๆ เพื่อขจัดกลิ่น

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สามารถนำขวดพลาสติกที่เหลือใช้กลับมาใช้งานได้อีก 


2.
ลดขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  


3. เพิ่มรายได้ 


4. ฝึกสมาธิ


5. กระบวนการทำงานแบบแผน

ข้อเสนอแนะ


สามารถนำขวดน้ำไปจัดทำเป็นรูปทรงอื่นๆ ได้อีก เพื่อประโยชน์ที่เหมาะสม

นางสาว ณัฐกานต์ แช่มช้อย เลขที่ 39 ม.6/9

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี