การเปิด และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ pnp34318

 

 

 

ขั้นตอนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1. ทำการตอบสอบสายไฟของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีการต่อพ่วงที่ถูกต้อง
2. เสียบปลั๊กไฟ
3. เปิดสวิตซ์จอภาพ
4. เปิดสวิตซ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
5. เปิดโปรแกรมที่ต้องการทำงาน
6. ใช้งานโปรแกรม
                                                                                       
ขั้นตอนการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1. ทำการปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
2. คลิกปิดระบบปฏิบัติการ ที่เมนู  Start   แล้วคลิก Turn off computer
3. เลือก   Turn off   จากกรอบโต้ตอบ   Turn off computer
4. ปิดสวิตซ์ที่จอภาพ
5. เมื่อไฟแสดงสถานะการทำงานที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ดับ ให้ถอดปลั้กไฟ
 
การใช้แผงแป้นอักขระในการปิดเครื่อง
         วิธีการปิดเครื่องอีกวิธีหนึ่ง ได้แก่ การใช้แผงแป้นอักขระเป็นตัวช่วยในการปิดระบบปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่
1. การกดปุ่ม   Alt + F4     แล้วเลือก Turn off    ที่กรอบโต้ตอบ 
2. การกดปุ่ม  Ctrl + Alt + Delete พร้อมกัน แล้วคลิกเมนู Shut Down แล้วเลือก Turn off
3. การกดแป้น สัญญลักษณ์ Windows       ที่แผงแป้นอักขระเพื่อเข้าสู่เมนู Start แล้วคลิก Turn off computer แล้วเลือก Turn off
 
การเริ่มต้นระบบปฏิบัติการใหม่ (Restart)
         การ  Restart  เครื่องนั้น อาจจะใช้ในกรณีของซอฟต์แวร์ประยุกต์บางตัวเกิดปัญหาไม่สามารถทำงานได้ มีความจำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ก็สามารถเริ่มต้นระบบปฏิบัติการใหม่โดยการ Restart ก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดำเนินการทำงานใหม่อีกครั้ง ในการเลือกใช้การ Restart นั้นสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่เมนู Start
2. เลือก Turn off computer
3. เลือก Restart จากกรอบโต้ตอบ 
     เครื่องก็จะทำการปิดระบบปฏิบัติการแล้วเปิดขึ้นใหม่สู่ระบบปกติ
 
การแก้ปัญหาเบื้องต้นในการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
           การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในบางครั้งอาจจะมีปัญหาที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการเปิดเครื่อง ให้เป็นปกติได้ ซึ่งปัญหาเหล่านั้นอาจตรวจสอบได้ด้วยตนเอง เช่น
   - มีแผ่นบันทึกอยู่ในหน่วยขับแผ่นบันทึก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ เนื่องจากไม่มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ซึ่งจะปรากฎหน้าจอดังนี้

          Non-System  disk or disk error
          Replace and press any key when ready

    - เมื่อเปิดเครื่องตอมพิวเตอร์แล้วจอภาพไม่ปรากฎภาพ การตรวจสอบเบื้องต้นควรดูว่า ปุ่ม ปิด-เปิดจอภาพ ทำการเปิด หรือไม่ สายไฟมีการเชื่อมต่อหรือไม่ หรือ กรณีที่มีข้อความปรากฎขึ้นหน้าจอว่า  No signal  ให้ทำการตรวจสอบดูสายอุปกรณ์ต่อเชื่อมระหว่างจอภาพ และตัวเครื่องคอมพิวเตอร์   ข้อเสียของการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไมถูกวิธี       ในกรณีที่มีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ถูกวิธี เช่น ถอดปลั๊กไฟอย่างฉับพลัน หรือไฟดับแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีเครื่องสำรองไฟ อาจมีผลเสียต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้เช่น 
1. ทำให้  Power Supply  และ   Main board   เกิดการชำรุดเสียหาย 
2. ไฟล์ที่มีนามสกุล Tmp ที่เกิดขึ้นไมถูกลบทิ้งในตอนเครื่องดับทำให้มีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้พื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ มีเนื้อที่ลดลง และทำให้เครื่องทำงานช้าลง
3. แฟ้มข้อมูลบางแฟ้มที่กำลังทำงานอยู่ขณะนั้น อาจเกิดความเสียหายได้  

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 227 คน กำลังออนไลน์