การเปิด และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ pnp34318

 

 

 

ขั้นตอนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1. ทำการตอบสอบสายไฟของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีการต่อพ่วงที่ถูกต้อง
2. เสียบปลั๊กไฟ
3. เปิดสวิตซ์จอภาพ
4. เปิดสวิตซ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
5. เปิดโปรแกรมที่ต้องการทำงาน
6. ใช้งานโปรแกรม
                                                                                       
ขั้นตอนการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1. ทำการปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
2. คลิกปิดระบบปฏิบัติการ ที่เมนู  Start   แล้วคลิก Turn off computer
3. เลือก   Turn off   จากกรอบโต้ตอบ   Turn off computer
4. ปิดสวิตซ์ที่จอภาพ
5. เมื่อไฟแสดงสถานะการทำงานที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ดับ ให้ถอดปลั้กไฟ
 
การใช้แผงแป้นอักขระในการปิดเครื่อง
         วิธีการปิดเครื่องอีกวิธีหนึ่ง ได้แก่ การใช้แผงแป้นอักขระเป็นตัวช่วยในการปิดระบบปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่
1. การกดปุ่ม   Alt + F4     แล้วเลือก Turn off    ที่กรอบโต้ตอบ 
2. การกดปุ่ม  Ctrl + Alt + Delete พร้อมกัน แล้วคลิกเมนู Shut Down แล้วเลือก Turn off
3. การกดแป้น สัญญลักษณ์ Windows       ที่แผงแป้นอักขระเพื่อเข้าสู่เมนู Start แล้วคลิก Turn off computer แล้วเลือก Turn off
 
การเริ่มต้นระบบปฏิบัติการใหม่ (Restart)
         การ  Restart  เครื่องนั้น อาจจะใช้ในกรณีของซอฟต์แวร์ประยุกต์บางตัวเกิดปัญหาไม่สามารถทำงานได้ มีความจำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ก็สามารถเริ่มต้นระบบปฏิบัติการใหม่โดยการ Restart ก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดำเนินการทำงานใหม่อีกครั้ง ในการเลือกใช้การ Restart นั้นสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่เมนู Start
2. เลือก Turn off computer
3. เลือก Restart จากกรอบโต้ตอบ 
     เครื่องก็จะทำการปิดระบบปฏิบัติการแล้วเปิดขึ้นใหม่สู่ระบบปกติ
 
การแก้ปัญหาเบื้องต้นในการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
           การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในบางครั้งอาจจะมีปัญหาที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการเปิดเครื่อง ให้เป็นปกติได้ ซึ่งปัญหาเหล่านั้นอาจตรวจสอบได้ด้วยตนเอง เช่น
   - มีแผ่นบันทึกอยู่ในหน่วยขับแผ่นบันทึก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ เนื่องจากไม่มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ซึ่งจะปรากฎหน้าจอดังนี้

          Non-System  disk or disk error
          Replace and press any key when ready

    - เมื่อเปิดเครื่องตอมพิวเตอร์แล้วจอภาพไม่ปรากฎภาพ การตรวจสอบเบื้องต้นควรดูว่า ปุ่ม ปิด-เปิดจอภาพ ทำการเปิด หรือไม่ สายไฟมีการเชื่อมต่อหรือไม่ หรือ กรณีที่มีข้อความปรากฎขึ้นหน้าจอว่า  No signal  ให้ทำการตรวจสอบดูสายอุปกรณ์ต่อเชื่อมระหว่างจอภาพ และตัวเครื่องคอมพิวเตอร์   ข้อเสียของการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไมถูกวิธี       ในกรณีที่มีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ถูกวิธี เช่น ถอดปลั๊กไฟอย่างฉับพลัน หรือไฟดับแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีเครื่องสำรองไฟ อาจมีผลเสียต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้เช่น 
1. ทำให้  Power Supply  และ   Main board   เกิดการชำรุดเสียหาย 
2. ไฟล์ที่มีนามสกุล Tmp ที่เกิดขึ้นไมถูกลบทิ้งในตอนเครื่องดับทำให้มีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้พื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ มีเนื้อที่ลดลง และทำให้เครื่องทำงานช้าลง
3. แฟ้มข้อมูลบางแฟ้มที่กำลังทำงานอยู่ขณะนั้น อาจเกิดความเสียหายได้  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์