มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับนักศึกษาระดับป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2554

 

         โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
         สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
         -สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์
         -สาขาวิชาการแพร่ภาพและเสียงผ่านสื่อสมัยใหม่
         -สาขาวิชาการโฆษณา
         -สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         จบการศึกษาระดับฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาฃีพ
         หลักฐานการสมัคร
         1.สำเนาวุฒิทางการศึกษา 1 ชุด
         2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
         3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
         4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนฃื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการศึกษาไม่ตรงกับปัจจุบัน)
         5.ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด
         6.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
         สมัครด้วยตัวเองได้ที่ อาคาร 56 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ssru.ac.th/news_u2554/january/wwmm.pdfผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์