มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับนักศึกษาระดับป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2554

 

         โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
         สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
         -สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์
         -สาขาวิชาการแพร่ภาพและเสียงผ่านสื่อสมัยใหม่
         -สาขาวิชาการโฆษณา
         -สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         จบการศึกษาระดับฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาฃีพ
         หลักฐานการสมัคร
         1.สำเนาวุฒิทางการศึกษา 1 ชุด
         2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
         3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
         4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนฃื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการศึกษาไม่ตรงกับปัจจุบัน)
         5.ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด
         6.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
         สมัครด้วยตัวเองได้ที่ อาคาร 56 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ssru.ac.th/news_u2554/january/wwmm.pdfผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 246 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • paulagrayndler750