มมส.รับสมัครระดับป.โทด้านไอที


         หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปี 2554 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554
        ผู้สมัครสามารถติดตอขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ งานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันเวลาราชการ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ทาง Email หรือทางไปรษณีย์ มาที่งานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ตู้ ปณ. 10 ปณภ. วารินชำราบ 34190 วงเล็บมุมซอง “สมัครเรียน ป.โท IT”ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2554
         เอกสารการสมัคร
         1. ใบสมัคร 1 ฉบับ ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
         2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร/สอบ 400 บาท (ชำระในวันสอบสัมภาษณ์)
         3. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี  ฉบับ
         4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการอย่างละ 1 ฉบับ
         5. กรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
         สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท โทรศัพท์ 0-4535-3533,08-5929-6916 หรือ อีเมล์ tor.ubu@gmail.comผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 326 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr14313
  • nbrpimnipa