มมส.รับสมัครระดับป.โทด้านไอที


         หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปี 2554 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554
        ผู้สมัครสามารถติดตอขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ งานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันเวลาราชการ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ทาง Email หรือทางไปรษณีย์ มาที่งานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ตู้ ปณ. 10 ปณภ. วารินชำราบ 34190 วงเล็บมุมซอง “สมัครเรียน ป.โท IT”ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2554
         เอกสารการสมัคร
         1. ใบสมัคร 1 ฉบับ ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
         2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร/สอบ 400 บาท (ชำระในวันสอบสัมภาษณ์)
         3. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี  ฉบับ
         4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการอย่างละ 1 ฉบับ
         5. กรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
         สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท โทรศัพท์ 0-4535-3533,08-5929-6916 หรือ อีเมล์ tor.ubu@gmail.comผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 181 คน กำลังออนไลน์