อารยธรรมจีน

อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
           ความเป็นไปของประเทศจีนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ล้วนแต่ได้มาโดยการสันนิษฐานและการอ้างตามซากวัตถุที่นักโบราณคดีขุดพบขึ้น แล้วมาตั้งเป็นทฤษฏี จีนเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่มากที่สุดประเทศหนึ่ง แต่แม้กระทั่งปัจจุบันวัฒนธรรมของจีนไม่ได้สูญสิ้นไปกับการเวลาเหมือนกับวัฒนธรรรมที่เก่าแก่อื่นๆ ของโลก ตรงกันข้ามจีนกำลังสร้างความเป็นเอกภาพให้ตนเอง ไม่ทราบแน่ชัดว่าประวัติศาสตร์จีนถือกำเนิดเมื่อไหร่ แต่ตามทฤษฏีได้รับการยอมรับเชื่อว่า เกิดขึ้นในยุคน้ำแข็งตั้งแต่ประมาณ 350,00 – 400,000 ปีมาแล้ว ทั้งนี้โดยอ้างจากซากของมนุษย์ปักกิ่งที่ค้นพบทางตอนใต้ของจีน เรียกซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์วานรยุคแรกว่า รามาปิเทคุส  หลังจากสิ้นสุดยุคน้ำแข็งได้มีการรวมตัวกันขึ้นในบริเวณที่ราบอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเหลือง จากนั้นชาวจีนได้เริ่มสร้างสังคมเมืองแบบพื้นฐาน ในยุคหินใหม่ ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ราบลุ่มน้ำหวางเหอได้สร้างสรรค์วัฒนธรรม หยางเชา ขึ้น และอีกชุมชนหนึ่งอยู่บริเวณมณฑลซานดุง ได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรม หลงชาน ขึ้น ทั้งสองวัฒนธรรมกำหนดอายุได้ประมาณ 5,000 ปีถึง 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชตามลำดับ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นเมื่อไร แต่จากการขุดพบวัตถุโบราณบริเวณลุ่มน้ำฉางเจียงและหวางเหอ แบ่งช่วงเวลานี้ออกได้เป็นสังคม 2 แบบ แบบแรกคือ ช่วงที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ เรียกว่า วัฒนธรรมหยางเชา และช่วงที่ผู้ชายเป็นใหญ่ เรียกว่า วัฒนธรรมหลงชาน ตามตำนาน เล่ากันว่าบรรพบุรุษจีนมีชื่อเรียกว่า หวางตี้ และ เหยียนตี้
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห พบความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมหยางเชา พบหลักฐานคือเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีจำนวนมากที่มีความงดงามและมีความประณีตในการตกแต่ง ลายที่เขียนมักเป็นลายเรขาคณิต พืช นก สัตว์ต่างๆ และภาพใบหน้ามนุษย์ สีที่ใช้เป็นสีดำหรือสีม่วงเข้ม วัฒนธรรมนี้ได้สืบทอดมาจนถึงสมัยสำริดและสมัยประวัติศาสตร์
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำแยงซี พบความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมหลงชาน พบหลักฐานคือ เครื่องปั้นดินเผามีเนื้อละเอียด สีดำ ขัดมันเงา คุณภาพดี เนื้อบางและแกร่ง แสดงว่ามีการใช้แป้นหมุน และมีการเผาภาชนะดินเผาที่ก้าวหน้ากว่าวัฒนธรรมหยางเชา รูปแบบของภาชนะดินเผาที่สำคัญคือภาชนะ 3 ขา ซึ่งสืบทอดมาในยุคสำริด

ในสมัยต่อมาความเป็นอยู่ของคนจีนอยู่กันเป็นหมู่บ้าน มีกำแพงดินเผาล้อมรอบหมู่บ้าน บ้านก่อสร้างโดยอาศัยซากปรักหักพังที่มีอยู่ก่อน และใช้ดินโคลนเป็นวัตถุ มีการสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่นการขุดบ่อน้ำเพื่อใช้บริโภค เชื่อกันว่าในสมัยหยางเชา การทำนายโชคชะตาเป็นประเพณีที่นิยม อารยธรรมจีนแพร่หลายอย่างกว้างขวางในภาคตะวันออกและเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก

 http://writer.dek-d.com/lady_feries/story/viewlongc.php?id=685580&chapter=3

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์