โรคมะเร็งกล่องเสียง

รูปภาพของ msw7610

                                                                                                                                                                                                                                                           

การรักษาและยา
จุดประสงค์หลักในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งกล่องเสียง คือ ทำให้รอยโรคมะเร็งหายไป และถ้าเป็นไปได้จะสงวนรักษาการทำหน้าที่ของกล่องเสียงให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นโรคในระยะแรก

   1.การรักษาโดยการผ่าตัด
      ■การผ่าตัดกล่องเสียง
      ■การผ่าตัดเฉพาะรอยโรคออก โดยสามารถเก็บโครงสร้างของกล่องเสียงไว้ได้ ปัจจุบันมีการใช้เลเซอร์ช่วยทำให้สามารถทำการผ่าตัดรอยโรคเล็กๆได้ดียิ่งขึ้น
      ■การผ่าตัดแบบสงวนรักษากล่องเสียงบางส่วนไว้ เหมาะสำหรับในรายที่รอยโรคมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะตัดเฉพาะส่วนของรอยโรคออกได้ จำเป็นต้องตัดโครงสร้างของกล่องเสียงออกด้วย โดยมีจุดประสงค์ คือ ผ่าตัดนำรอยโรคมะเร็งที่กล่องเสียงออกให้หมด โดยเหลือกล่องเสียงบางส่วนไว้ เพื่อให้ยังคงทำหน้าที่เกี่ยวกับการกลืน หายใจ และพูดได้ สามารถทำผ่าตัดวิธีนี้ได้ในกรณีที่เป็นโรคระยะแรก
      ■การผ่าตัดนำกล่องเสียงออกทั้งหมด แพทย์จำเป็นต้องทำการผ่าตัดวิธีนี้ในกรณีที่มีรอยโรคที่กล่องเสียงในระยะท้ายๆ เช่น เส้นเสียงยึดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ก้อนเนื้องอกทำลายกระดูกอ่อนทัยรอยด์แล้ว การผ่าตัดวิธีนี้ ต้องนำกล่องเสียงออกทั้งหมด ภายหลังผ่าตัดผู้ป่วยจะมีรูเปิดของหลอดลมที่บริเวณคอด้านหน้า เหนือระดับกระดูกหน้าอก และผู้ป่วยจะพูดโดยอาศัยลมจากปอดไม่ได้ จึงต้องไปฝึกพูดใหม่ หรือ ใช้เครื่องมือช่วยที่ เรียกว่า กล่องเสียงไฟฟ้า แทน
      ■การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองข้างคอ ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกมะเร็งแพร่กระจายมาที่ต่อมน้ำเหลืองข้างคอ มักพบในผู้ที่เป็นมะเร็งกล่องเสียงระยะท้าย
   2.รังสีรักษา แพทย์ใช้รังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียงโดยมีความประสงค์แตกต่างกัน ดังนี้
      ■ให้รังสีเพียงอย่างเดียวเพื่อรักษารอยโรคที่กล่องเสียง แต่ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยหายจากโรค จึงจะทำการผ่าตัดกล่องเสียงเป็นลำดับต่อไป
      ■รังสีรักษาร่วมกับการผ่าตัด
      ■ให้รังสีก่อนการผ่าตัด เพื่อลดขนาดก้อนเนื้องอก ทำให้ผ่าตัดได้ง่ายขึ้น
      ■ให้รังสีรักษาภายหลังการผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยที่ไม่พบว่ามีต่อมน้ำเหลืองข้างคอโต


 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 88 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • kayleebraddonkcn