การปลูกสับปะรด

 

การเตรียมดิน
      เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชหลายฤดูกว่า จะรื้อแปลงปลูกใหม่ กินเวลานานถึง 4-5 ปี ซึ่งจะเก็บผลได้ถึง 3 ครั้ง แต่การเก็บผลในรุ่นที่ 3 มักจะลดลงอย่างมากถ้าหากมีกา