การหมุนเวียนเลือดของปลา

รูปภาพของ msw7606

................
สรุปผลการทดลอง

ผลการทำกิจกรรม

จากกิจกรรมจะเห็นว่า
การหมุนเวียนเลือดของปลาจะมีหลอดเลือดขนาดไม่เท่ากัน
และการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหลอดเลือดขนาดต่างกันจะไม่เท่ากัน
เซลล์เม็ดเลือดในหลอดเลือดขนาดเล็กจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า
นอกจากนี้จะเห็นว่ามีหลอดเลือดเล็กๆเชื่อมโยงระหว่างหลอดเลือดแต่ละเส้นด้วย

ระบบหมุนเวียนเลือดของปลา ซึ่งมีหัวใจ 2 ห้อง ส่วนสะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งมี

หัวใจ 3 ห้อง ระบบการหมุนเวียนเลือดของปลาประกอบด้วย

1. หัวใจ(Heart)ปลามีหัวใจสองห้อง คือห้องบน(Atrium) และห้องล่าง(Ventricle)

2. เหงือก

3. เส้นเลือด ทำหน้าที่รับเลือดที่มาจากส่วนล่างของลำตัว
ส่งผ่านไปยังหัวใจห้องล่างเลือดจะออกจากหัวใจ
โดยอาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเลือดไปยังเหงือก
เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนในน้ำกับเลือด

ที่เหงือก เลือดที่ผ่านเหงือกจะมีออกซิเจนสูง
และถูกส่งไปยังเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
เกิดการแลกเปลี่ยนของเสียและอาหาร
เลือดที่มีออกซิเจนน้อยจะกลับเข้าสู่หัวใจอีกครั้ง

 

....................

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 194 คน กำลังออนไลน์