การหมุนเวียนเลือดของปลา

รูปภาพของ msw7606

................
สรุปผลการทดลอง

ผลการทำกิจกรรม

จากกิจกรรมจะเห็นว่า
การหมุนเวียนเลือดของปลาจะมีหลอดเลือดขนาดไม่เท่ากัน
และการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหลอดเลือดขนาดต่างกันจะไม่เท่ากัน
เซลล์เม็ดเลือดในหลอดเลือดขนาดเล็กจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า
นอกจากนี้จะเห็นว่ามีหลอดเลือดเล็กๆเชื่อมโยงระหว่างหลอดเลือดแต่ละเส้นด้วย

ระบบหมุนเวียนเลือดของปลา ซึ่งมีหัวใจ 2 ห้อง ส่วนสะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งมี

หัวใจ 3 ห้อง ระบบการหมุนเวียนเลือดของปลาประกอบด้วย

1. หัวใจ(Heart)ปลามีหัวใจสองห้อง คือห้องบน(Atrium) และห้องล่าง(Ventricle)

2. เหงือก

3. เส้นเลือด ทำหน้าที่รับเลือดที่มาจากส่วนล่างของลำตัว
ส่งผ่านไปยังหัวใจห้องล่างเลือดจะออกจากหัวใจ
โดยอาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเลือดไปยังเหงือก
เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนในน้ำกับเลือด

ที่เหงือก เลือดที่ผ่านเหงือกจะมีออกซิเจนสูง
และถูกส่งไปยังเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
เกิดการแลกเปลี่ยนของเสียและอาหาร
เลือดที่มีออกซิเจนน้อยจะกลับเข้าสู่หัวใจอีกครั้ง

 

....................

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์