สอนโฟนิคส์สำหรับเด็ก Phonics Kids ชุดเต็ม

Phonics Kids เป็นชุดสื่ีอการสอนโฟนิคส์ (Phonics)
สำหรับเด็กที่สร้างรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนโฟนิคส์ให้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ สนุกสนาน และได้ผลเป็นรูปธรรมชัดเจน
เพราะมีวิธีการสอนชักจูงให้เด็กได้ฝึกออกเสียงตามไปด้วย
ซึ่งการฝึกออกเสียงและฝึกอ่านบ่อย ๆ นี้เป็นหัวใจของการเรียนโฟนิคส์
ปัจจุบัน Phonics Kids
เป็นที่นิยมของคุณพ่อคุณแม่และคุณครูผู้สอนสำหรับใช้เป็นแนวทางในการสอนโฟนิคส์ให้กับเด็ก ๆ
คาดว่าีอีกไม่นานกระทรวงศึกษาธิการน่าจะบรรจุการสอนโฟนิคส์ (Phonics)
ไว้ในหลักสูตรการเีรียนการสอนครับ เพราะปัจจุบันหลาย ๆ
โรงเรียนก็มีการสอนเสริมโฟนิคส์ให้กับนักเรียน ซึ่งโฟนิคส์ (Phonics)
จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศครับ

ชมตัวอย่างวีดีโอและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ www.color2sky.com

หมายเหตุ Phonics Kids - Full Set มี e-Books (.pdf) ครบทั้ง 9 เล่ม บรรจุไว้ในแผ่นซีดีสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์