ประกวดภาพถ่าย อาสา...เล่าเรื่องอาเซียนผ่านเลนส์

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “รู้จักอาเซียน :  A journey through ASEAN” โดยการอาสาส่งภาพถ่ายเพื่อเล่าเรื่องราวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ผ่านมุมมองด้านต่างๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ พร้อมคำบรรยายสั้นๆ  ไม่เกิน 5 บรรทัด ภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดแสดงผลงาน จะได้รับของที่ระลึกจากนิทรรศการฯ ผู้สนใจส่งภาพถ่ายได้ที่ asean@tkpark.or.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2270-1350-4 ต่อ 105 หรือ www.tkpark.or.th  หมดเขตส่งภาพถ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2554

            เงื่อนไขและข้อกำหนด

            1. รูปถ่ายต้องสื่อถึงมุมมองในด้านที่สร้างสรรค์ของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ

            2. ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายเอง ส่งได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่กำหนดเทคนิคในการถ่ายภาพ และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน

            3. ภาพถ่ายต้องเป็นไฟล์ jpg, gif ขนาดไม่น้อยกว่า 1 Mb. และภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเก็บไฟล์ภาพหรือฟิล์มต้นฉบับไว้

            4. ตั้งชื่อภาพพร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพไม่เกิน 5 บรรทัด

            5. ระบุชื่อ-นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้ร่วมส่งภาพเข้าประกวด (เพื่อรับการติดต่อกลับ หากได้รับรางวัล)

            6. ส่งภาพถ่ายได้ที่ asean@tkpark.or.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2270-1350-4 ต่อ 105

            7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมทางอุทยานการเรียนรู้ TK park สามารถเผยแพร่ได้ตามความเหมาะสม โดยลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายนั้นยังคงเป็นของเจ้าของภาพ

            8.ภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ “รู้จักอาเซียน A journey through ASEAN”

            9. หมดเขตส่งภาพถ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2554

            10. ประกาศผลทาง www.tkpark.or.th ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554

            * การตัดสินภาพถ่ายพิจารณาจากผลงานเป็นหลัก โดยคณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์