ร่างกายของเรา ป.1

รูปภาพของ acsanirut

ร่างกายของเรา
 อวัยวะภายนอก
คนเราทุกคนมีอวัยวะที่เหมือนกัน และอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกัน แต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่น บางคนมีผมสีดำ บางคนมีผมสีน้ำตาล บางคนตาโต บางคนตาตี่ เป็นต้น อวัยวะที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เรียกว่า อวัยวะภายนอก อวัยวะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้และอยู่ในร่างกาย เรียกว่า อวัยวะภายใน
อวัยวะภายนอกแต่ละอวัยวะจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป เช่น
ผม  ปกคลุมศีรษะ
ตา  ใช้ดูสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
หู  ใช้ฟังเสียงต่าง ๆ
จมูก  ใช้หายใจและดมกลิ่น
คอ  รับน้ำหนักของศีรษะ
มือ ใช้หยิบจับสิ่งของต่าง ๆ
เท้า  ใช้ในการเคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัว
ผิวหนัง  ปกคลุมร่างกาย
อวัยวะแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จำเป็นต้องใช้อวัยวะหลาย ๆ ส่วนทำหน้าที่ประกอบกัน ดังนั้น ถ้าเราขาดอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง จะทำให้เราทำกิจกรรมได้ลำบาก

การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
การดูแลรักษาอวัยวะของร่างกายสามารถทำได้ ดังนี้
ตา   ไม่ใช้มือขยี้ตาเมื่อมีฝุ่นเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาด  อ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ  ควรวางหนังสือห่างจากระดับสายตายประมาณ ๑  ฟุต ไม่ควรใช้สายตาจ้องมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งนาน ๆ
หู ไม่แคะหู  ไม่ตะโกนใส่หู  ไม่ให้น้ำเข้าหู  ถ้าปวดหู ควรรีบไปพบแพทย์
จมูก ไม่แคะจมูก  ไม่สั่งน้ำมูกแรงๆ  หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีฝุ่นควันมาก ๆ
คอ ไม่เอี้ยวคอแรง ๆ  ไม่เล่นรุนแรงที่เป็นอันตรายต่อคอ
ผม สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒-๓ ครั้ง แปรงผมบ่อย ๆ ควรตัดผมสั้นเพื่อทำความสะอาดง่าย
มือและเล็บ ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ  ตัดเล็บให้สั้น  ไม่ดูดนิ้วหรือกัดเล็บ
เท้าและเล็บ ล้างขาและเท้าให้สะอาด  ตัดเล็บเท้าให้สั้น
ผิวหนัง อาบน้ำอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง  เช็ดตัวให้แห้งหลังอาบน้ำและใส่เสื้อผ้าที่สะอาด

อวัยวะภายนอก


แบบทดสอบที่ ๑
ให้นักเรียน X เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
๑.  หู มีหน้าที่ทำอะไร
ก.  ดู ข.  ฟัง ค.  กิน
๒.  ทำไมเราต้องแปรงฟัน
ก.  เพื่อให้ฟันสะอาด ข.  เพื่อให้มีฟันครบ ค.  เพื่อให้มีปากสวย
๓.  มือ มีหน้าที่ทำอะไร
ก.  หยิบจับสิ่งของ ข.  ใช้พูดคุยกับผู้อื่น ค.  พาตัวเราเคลื่อนที่
๔.  ถ้าเราเป็นหวัด จะเกิดปัญหากับอวัยวะส่วนใดมากที่สุด
ก.  หู ข.  ตา ค.  จมูก
๕.  ถ้ามีฝุ่นเข้าตา เราควรทำอย่างไร
ก.  ล้างตาในน้ำสะอาด ข.  ขยี้ตาให้ฝุ่นออก ค.  ปล่อยไว้เฉย ๆ
๖.  คนที่เป็นใบ้ จะเป็นอย่างไร
ก.  มองไม่เห็น ข.  เดินไม่ได้ ค.  พูดไม่ได้
๗.  การที่เราเดินได้เพราะเรามีอวัยวะใด
ก.  เท้า ข.  มือ ค.  ตา
๘.  หากเราใช้ของแข็งแคะจมูกผลจะเป็นอย่างไร
ก.  ดั้งจมูกหัก ข.  จมูกอักเสบ ค.  รูจมูกบาน
๙.  หลังกินอาหารเสร็จแล้ว ควรทำอย่างไร
ก.  บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด
ข.  ล้างหน้าให้สะอาด
ค.  ล้างมือให้สะอาด
๑๐.  ใครเป็นผู้รักษาความสะอาดผมได้ดีที่สุด
ก.  กิ่งสระผมสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง
ข.  แก้วหวีผมก่อนนอน
ค.  ก้อยใส่น้ำมันใส่ผม

 

มั่วมากๆ

รูปภาพของ acsanirut

กำลังอบรม thaigoodview อยู่  ลองทำดู

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 235 คน กำลังออนไลน์