ศาสนพิธี (พิธีทอดกฐิน)

รูปภาพของ acssermsri

ขั้นตอนการทอดกฐิน   ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1 การจองกฐิน  ผู้ที่จะทอดกฐินต้องจองกฐินที่วัดที่ต้องการ โดยเขียนลงในประกาศจองกฐินของวัด (สำหรับกฐินที่ประชาชนจะทอดตามวัดราษฎร์เท่านั้น กฐินพระราชทานหรือกฐินหลวงไม่ต้องจอง
2 การเตรียมเครื่องกฐิน  เครื่องกฐินประกอบด้วยผ้ากฐิน และเครื่องบริวารต่าง ๆ
ขั้นตั้งองค์กฐิน
เจ้าภาพจะมีการตั้งองค์กฐินก่อน  1 วัน มีงานสมโภชเชิญญาติมิตรมาร่วมการกุศล และตั้งฉัตร 5 ชั้น ไว้รอบองค์กฐิน
ขั้นถวายกฐิน
   เมื่อถึงกำหนดวันทอดกฐิน เจ้าภาพจะนำผ้ากฐินและเครื่องบริวารไปเตรียมไว้ที่พระอุโบสถ หรือศาลาการเปรียญ แล้วจัดถวายกฐินตามลำดับ

ลำดับการถวายกฐิน
1. ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและกราบเบญจางคประดิษฐ์
2. พิธีกรกล่าวอาราธนาศีล ประธานและผู้ร่วมพิธีสมาทานเบญจศีล
3. ประธานนำถวายผ้ากฐิน โดยกล่าว นะโม 3 จบพร้อมกัน แล้วกล่าวคำถวายผ้ากฐิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์