ศาสนพิธี (พิธีทอดกฐิน)

รูปภาพของ acssermsri

ขั้นตอนการทอดกฐิน   ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1 การจองกฐิน  ผู้ที่จะทอดกฐินต้องจองกฐินที่วัดที่ต้องการ โดยเขียนลงในประกาศจองกฐินของวัด (สำหรับกฐินที่ประชาชนจะทอดตามวัดราษฎร์เท่านั้น กฐินพระราชทานหรือกฐินหลวงไม่ต้องจอง
2 การเตรียมเครื่องกฐิน  เครื่องกฐินประกอบด้วยผ้ากฐิน และเครื่องบริวารต่าง ๆ
ขั้นตั้งองค์กฐิน
เจ้าภาพจะมีการตั้งองค์กฐินก่อน  1 วัน มีงานสมโภชเชิญญาติมิตรมาร่วมการกุศล และตั้งฉัตร 5 ชั้น ไว้รอบองค์กฐิน
ขั้นถวายกฐิน
   เมื่อถึงกำหนดวันทอดกฐิน เจ้าภาพจะนำผ้ากฐินและเครื่องบริวารไปเตรียมไว้ที่พระอุโบสถ หรือศาลาการเปรียญ แล้วจัดถวายกฐินตามลำดับ

ลำดับการถวายกฐิน
1. ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและกราบเบญจางคประดิษฐ์
2. พิธีกรกล่าวอาราธนาศีล ประธานและผู้ร่วมพิธีสมาทานเบญจศีล
3. ประธานนำถวายผ้ากฐิน โดยกล่าว นะโม 3 จบพร้อมกัน แล้วกล่าวคำถวายผ้ากฐิน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 85 คน กำลังออนไลน์