เรืองที่ 2 ประโยชน์ของข้อมูล

รูปภาพของ acsmanop

ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน  ทำให้เรารู้และเข้าใจในเรื่องราวหรื่อความรู่สิ่งต่างๆ มากขึ้น เราสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

เพื่อการสื่อสาร เช่น การใช้ข้อมูลที่่เรามีอยู่ สนทนาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่น

 

 

2. เพิ่มเติมความรู้  เช่น เราได้รับข้อมูลเพิ่มจากกรอ่านหนังสือ การดูโทรทัศน์ ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้น  แล้วยังสามารถนำความรู้ นำข้อมูลนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

 

สร้างโดย: 
acsmanop

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 6 คน และ ผู้เยี่ยมชม 247 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak
  • nbr13907
  • nbr13913
  • nbr14292
  • nbr13906