ม.ราชภัฏธนบุรี รับเรียนปริญญาตรี ภาคปกติ

         ม.ราชภัฏธนบุรี รับเรียนปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทรับตรง สำหรับนักเรียนของโรงเรียนที่ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 5 ปี และปริญญาตรี(เทียบโอน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 20 เมษายน 2554
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1. นักศึกษาประเภททุน (ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี รับสมัครผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 3.00 ขึ้นไป) มีสิทธิ์ขอเข้ารับทุนยกเว้นเฉพาะค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป
         2. นักศึกษาประเภททั่วไป (ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส.)
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา
         - นักศึกษาประเภททุน ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณ 3,500 บาท ในวันรายงานตัว ให้แสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษา / หนังสือรับรองเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 พร้อมกรอกเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุนค่าหน่วยกิต
         - นักศึกษาประเภททั่วไป ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณ 3,500 บาท ในวันรายงานตัว
         ค่าลงทะเบียนเรียน
         1.นักศึกษาประเภททุน จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุน
         2.นักศึกษาประเภททั่วไป ชำระเงินค่าหน่วยกิต ประมาณ 4,500 บาท
         3.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ 4,000 บาท
         ทุนการศึกษา
         ทุนอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยังมีทุนสนับสนุนการศึกษาอีกมากกว่า 100 ทุน สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เป็นนักกีฬา หรือผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
         สำหรับทุน กยศ. สามารถกู้ต่อเนื่องจากมัธยมศึกษาตอนปลายได้ และนักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน กยศ. ได้
         หมายเหตุ การจัดสรรทุนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
        

         สนใจสมัครด้วยตัวเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์