ม.ราชภัฏธนบุรี รับเรียนปริญญาตรี ภาคปกติ

         ม.ราชภัฏธนบุรี รับเรียนปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทรับตรง สำหรับนักเรียนของโรงเรียนที่ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 5 ปี และปริญญาตรี(เทียบโอน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 20 เมษายน 2554
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1. นักศึกษาประเภททุน (ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี รับสมัครผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 3.00 ขึ้นไป) มีสิทธิ์ขอเข้ารับทุนยกเว้นเฉพาะค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป
         2. นักศึกษาประเภททั่วไป (ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส.)
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา
         - นักศึกษาประเภททุน ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณ 3,500 บาท ในวันรายงานตัว ให้แสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษา / หนังสือรับรองเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 พร้อมกรอกเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุนค่าหน่วยกิต
         - นักศึกษาประเภททั่วไป ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณ 3,500 บาท ในวันรายงานตัว
         ค่าลงทะเบียนเรียน
         1.นักศึกษาประเภททุน จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุน
         2.นักศึกษาประเภททั่วไป ชำระเงินค่าหน่วยกิต ประมาณ 4,500 บาท
         3.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ 4,000 บาท
         ทุนการศึกษา
         ทุนอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยังมีทุนสนับสนุนการศึกษาอีกมากกว่า 100 ทุน สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เป็นนักกีฬา หรือผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
         สำหรับทุน กยศ. สามารถกู้ต่อเนื่องจากมัธยมศึกษาตอนปลายได้ และนักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน กยศ. ได้
         หมายเหตุ การจัดสรรทุนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
        

         สนใจสมัครด้วยตัวเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 568 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29860
  • sss29712