เตรียมสอบ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ 2554

หลักสูตรเตรียมสอบเจ้าหน้าที่การทูตปฏิบัติการเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2554 สำหรับผู้จบ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาทางด้านศิลปะศาสตร์ อาทิเช่น รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี ภาษา วรรณคดี ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี บริหารการโรงแรม นิเทศศาสตร์ สารสนเทศ เป็นต้น 

ดำเนินการสอนโดย เอกอัครราชทูต (นอกราชการ) อาจารย์มหาวิทยาลัย

และอาจารย์พิเศษองค์การระหว่างประเทศ (คณะผู้สอนเดิมจาก ITC และ World Compass)

 เน้นเนื้อหา ภาคทฤษฎี และวิเคราะห์สภาวการณ์ ตามรายวิชา:

1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - - - - - - - - - International Relations

2. สภาวการณ์โลก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - World Affairs

3. องค์การระหว่างประเทศ - - - - - - - - - - - - - - International Organizations

4. ภาษาอังกฤษทางการทูต - - - - - - - - - - - - - - - Diplomatic English

5. กฎหมายระหว่างประเทศ - - - - - - - - - - - - - - International Laws

นอกจากนี้ยังมีการแนะแนวโดยนักเรียนเก่าที่สอบเข้าได้

 

กำลังเปิดรับสมัครสนใจสอบถามรายละเอียดหลักสูตร คณะผู้สอนและข้อสอบเก่า ได้ที่

diplomaticstudies-th@hotmail.com หรือ อัมรินทร์ทาวเวอร์ สี่แยกราชประสงค์ โทร 085-139-9202

                                                           

Preparation Course for the Thai Foreign Ministry’s Recruitment, 2011

(diplomatic service officer, practitioner level)

 

The main aim of this particular course is to provide students with a thorough understanding of the global society from the standpoint of international relations. It broadens students’ knowledge in contemporary diplomacy, international politics, international affairs and others that are needed in diplomatic practices concentrating mainly on the 21st century international affairs. Students will:

 

  • be familiar with the fundamental principles and concepts of international relations,
  • have a general view of the basic concepts in international economics at the micro and macro levels,
  • have a good understanding of general principles of international law,
  • have a critical recognition of international organizations with specific focus on the UN.

 

Thus students are expected to have acquired their skills and abilities to become such potential candidates for the ministry’s recruitment.

 

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์