โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บล็อก(Blog) ในการจัดการเรียนรู้ โดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ฟรี!!! วันที่ 8 เม.ย. นี้

รูปภาพของ ssspoonsak

หัวข้ออบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บล็อก(Blog) ในการจัดการเรียนรู้

วิทยากร โดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ค่าอบรม ฟรี!!!

วัน-เวลา วันที่ 8 เม.ย. 2554 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ งานมหกรรมการศึกษาแห่งปี “U-Expo 2011” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ชั้น 2

อุปกรณืที่ต้องเตรียมมา ไม่ต้องเตรียมมา เพราะมีโน๊ตบุ๊คและอินเทอร์เน็ตให้แล้ว

จำนวนที่รับ 40 คน เท่านั้น

การรับสมัคร ลงชื่อ-นามสกุล และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างครับ

 


รายชื่อครูที่แจ้งความจำนงค์มาแล้วมีดังนี้

1.ครูสุริยา  ยุทธปรีชานันต์ โทร. 08 9087 5360
2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ โทร.081-4390155 ขอส่งครู 4 คน nsk
3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ โทร.081-4390155 ขอส่งครู 4 คน
4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ โทร.081-4390155 ขอส่งครู 4 คน
5. ครูจงรักษ์ ขันรักษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ โทร.0843325629
6. โรงเรียนสารสาน์วิเทศร่มเกล้า ส่งครู 1 ท่าน
7. ครูกมลยุทธ ทัดเจริญ โทร.085-188-9218 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
8. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ขอส่งครู 2 คน bd4
9. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ขอส่งครู 2 คน bd4
10. ครูสุนันท์  สุทธิจิตรานนท์  0891400716  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ sjc
11. ครูนันทา  ตุ้มทอง โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"  โทร  086 1333 762 shp
12. ครูยุพิน  จันทร์ภู่ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"  โทร  086 1333 762 shp
13. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ขอส่งครู 2 คน bd2
14. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ขอส่งครู 2 คน bd2
15. ครูวณิชชา  แม่นยำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โทร 085-7098386
16. ครูกมลวรรณ เลิศศิริ มือถือ 081-1856319 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์
17. ครูประยูร ยศพงศ์ โทรศัพท์ 087510-8979 และ 02-9036166
18. ครูจินตนา ยศพงศ์ โทรศัพท์ 087510-8979 และ 02-9036166
19. ครูนัตติวัฒน์ ศรีบุษย์ เบอร์โทร 0866603515 หรือ 0850700304
20. ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา rsm
21. ครูทรงชัย  เลิศวัฒนาพร  โรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา โทร 08-4668-9770 kok
22. จ.ส.อ.ไพโรจน์  อิ่มสำอางค์  โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"  โทร  086 1333 762 shp
23. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ โทร.081-4390155 ขอส่งครู 4 คน
24. โรงเรียนนักบุญเปโตร spt
25.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

 

รูปภาพของ jiraphan2497

ครูจิระพันธ์   ชาติชินเชาวน์  โรงเรียนปทุมคงคา กทม. มือถือ 0865510843

คนทั่วไปอย่างผม

ที่ต้องการเรียนรู้

เข้าร่วมอบรมได้ไหม

ผมไม่ใช่ครู

แต่ผมอยู่ฝ่ายวิชาการของบริษํท

หากผมมีความรุ้เรื่องBlog ก้อจะดีมากๆ
081-9080655

  เอกอนันต์ ยุวเบญจพล 

รูปภาพของ shpnunta

สนใจการใช้ICTไปใช้บูรณาการเกี่ยวกับการเรียนการlสอน

ส่งรายชื่อเพิ่มเติม

จ.ส.อ.ไพโรจน์  อิ่มสำอางค์

โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"

รูปภาพของ kokchai

นายทรงชัย  เลิศวัฒนาพร  โรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา โทร 08-4668-9770

รูปภาพของ ssspoonsak

ขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว 20 ท่าน ยังขาดอีก 20 ท่านครับ รีบสมัครด่วนครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

สมัครเข้ารับการอบรม ครับ

นายนัตติวัฒน์ ศรีบุษย์ เบอร์โทร 0866603515 หรือ 0850700304 

รูปภาพของ ssspoonsak

ขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว 19 ท่าน ยังขาดอีก 21 ท่านครับ รีบสมัครด่วนครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ขอสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บล็อก(blong)ในการจัดการเรียนรู้จำนวน 2คน คือครูประยูร ยศพงศ์และครูจินตนา ยศพงศ์โทรศัพท์087510-8979 และ 02-9036166

รูปภาพของ ssspoonsak

ขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว 17 ท่าน ยังขาดอีก 23 ท่านครับ รีบสมัครด่วนครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ขอสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บล็อก(Blog) ในการจัดการเรียนรู้ นางสาวกมลวรรณ เลิศศิริ มือถือ 081-1856319

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

เรียน คุณครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ชื่อ วณิชชา  แม่นยำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

โทร 085-7098386 

ขอ สมัครเข้าร่วมอบเชิงปฏิบัติการการใช้บล็อก(Blog) ในการจัดการเรียนรู้ ค่ะ

ไม่ทราบว่าได้ผู้เข้าร่วมอบรม ครบแล้วหรือยังคะ

 ขอบคุณค่ะ

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ยังครับ อาจารย์เป็นคนที่ 16 ครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว 15 ท่าน ยังขาดอีก 25 ท่านครับ รีบสมัครด่วนครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ขอส่งครู 2 คน

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ shpnunta

โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ขอส่งครูเข้ารับการอบรม 2 คนค่ะ 1. ครูนันทา  ตุ้มทอง  2.ครูยุพิน  จันทร์ภู่  มีความประสงค์อบรมเรื่องนี้มากที่สุด  เบอร์ โทร  086 1333 762

รูปภาพของ shpnunta

สนใจอบรมค่ะ

รูปภาพของ sjcsunant

Sun-Ant

สนใจอบรมการใช้ blog ค่ะ 

สุนันท์  สุทธิจิตรานนท์  0891400716  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ขอส่งครู 2 คน

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ครูกมลยุทธ ทัดเจริญ โทร.085-188-9218 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนสารสาน์วิเทศร่มเกล้า ส่งครู 1 ท่าน

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ครูจงรักษ์ ขันรักษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ โทร.0843325629

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

นางจุฑารัตน์ ละอองสุวรรณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ โทร.081-4390155 ขอส่งครู 3 คน

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

นางสุริยา  ยุทธปรีชานันต์

08 9087 5360

สวัสดีครับคุณครูพูลศักดิ์  ผมเป็นลูกสิทธิ์  UTQ 105  ถ้าจำไม่ผิด  อยากเข้าอบรมด้วยจัง  แต่ช่วงนี้งานยุ่งมาก  เพราะต้องเครียมงานรับประเมิน สมศ.รอบสาม เดือน มิ.ย. ๕๔ นี้  แต่รายการที่คุณครูจัดอบรมน่าสนใจมาก  อยากให้นำมาลงในเวปเพื่อเป็นวิทยาทานของผู้สนใจใฝ่เรียนรู้น่าจะดีนะครับ

    sanan_250404@hotmail.com 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์