ระบบการย่อยอาหารของมนุษย์

                                           อวัยวะทางเดินอาหาร      

 ทางเดินอาหาร

อธิบายทางเดินอาหารของสัตว์           http://www.pw.ac.th/main/website/sci/2_data.htm

ทางเดินอาหารของมนุษย์

 1.  อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหาร  ได้แก่
        1.1  ปากและโพรงปาก  (Mouth  and  Mouth Cavity)  ประกอบด้วย
             
-    ฟัน
              -    ลิ้น
              -    ต่อมน้ำลาย

        1.2  คอหอย  (Pharynx)
        1.3  หลอดอาหาร  (Esophagus)
        1.4  กระเพาะอาหาร  (Stomach)
        1.5  ลำไส้เล็ก  (Small Intestine)
        1.6  ลำไส้ใหญ่  (Large Intestine)
      
 1.7  ไส้ตรง  (Rectum)
        1.8  ทวารหนัก
 
  2.  อวัยวะที่ช่วยย่อยอาหาร  แต่ไม่ใช่ทางเดินอาหารด้แก่
        2.1  ต่อมน้ำลาย  (Salivary Gland)
        2.2  ตับ  (Liver)  และถุงน้ำดี  (Gall Bladder)
      
 2.3  ตับอ่อน  (Pancreas) 

อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหาร  ทำหน้าที่ในการรับและส่งอาหาร  โดยเริ่มจาก     

          
                 ดังรูป

 

 

ที่มาของภาพ  http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/lesson1.php

  

รูปภาพของ kls23150

ดีจังครับ Tongue out

ดีจังนะคัพ Laughing

รูปภาพของ KLS_23142

ddkap

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 130 คน กำลังออนไลน์