รายงานตัวนักเรียนชั้นม. 5

รูปภาพของ bcskrumai

สวัสดีนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สมัครสมาชิกใน www.thaigoodview.com ใช้ bcsตามด้วยเลขประจำตัวของนักเรียน และสร้าง Blog เป็นของตนเองเข้ามารายตัวใน http://www.thaigoodview.com/node/97685  ของครูด้วยนะ

และเข้าไปศึกษาเรื่อง  ระบบสารสนเทศในได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/64174 และสรุปองค์ความรู้

นาย  อนูพงษ์  กรุดเงิน Laughing

http://www.thaigoodview.com/node/130254

นางสาวจิราพร  บุญคง  ม 5/2งานเรื่อง ระบบสารสนเทศ

http://www.thaigoodview.com/node/121346

กัลยา ศรีสวัสดิ์  ม.5/2  ส่งงาน เรื่องระบบสารสนเทศ

http://www.thaigoodview.com/node/121360

ศิญาธร   รักซ้อน

น้องโอ๊ดค่ะ  0891154723       

http://www.thaigoodview.com/node/121354

ส่งงานใหม่ครับ

ส่งงานครับ

นายอนุพงษ์   กรุดเงิน ชั้น 5/2 ส่งงานเรื่อง  ระบบสารสนเทศCry

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/121358

นางสาวจิารพร  บุญคง ม.5/2  ส่งงานเรื่อง ระบบสารสนเทศ

 http://www.thaigoodview.com/node/121346

น.ส. ปิ่นแก้ว กลั่สำอางค์ ม.5/2ส่งงานระบบสารสนเทศ

http://www.thaigoodview.com/node/121367

นายพีรพัฒน์  เติมแก้ว  ชั้น ม.5/2 เลขที่  14

http://www.thaigoodview.com/node/121361

นางสาวจิราพร  บุญคง ม.5/2 ส่งงานเรื่อง  ระบบสารสนเทศ

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/97685#comment-form

น.ส. ปิ่นแก้ว กลั่นสำอางค์ ม.5/2

http://www.thaigoodview.com/node/121367

นาย พิษณุ  เชื้อปุย   ม.5/2  เขลที่ 7   ส่งงานเรือง  ระบบสารสนเทศ

http://www.thaigoodview.com/node/121358

นาย  ชำนาญ   ปัจฉิม   ม. 5/2  เลขที่ 5 ส่งงานเรื่อง   ระบบสารสนเทศ

http://www.thaigoodview.com/node/121356

นาย วรวิทย์    ทองอิ่ม  ชั้น ม.5/2  ส่งงานเรื่องระบบสารสนเทศ

http://www.thaigoodview.com/node/121345

น.ส. กัลยา ศรีสวัสดิ์ ชั้น ม.5/2 ส่งงานเรื่อง ระบบสารสนเทศ

 http://www.thaigoodview.com/node/121360

น.ส. เสาวลักษณ์  ตรัสงาม ส่งงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการสื่อสาร

http://www.thaigoodview.com/node/122871

น.ส.เสาวลักษณ์ ตรัสงาม ส่งงาน คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

http://www.thaigoodview.com/node/120912

น.ส.กิ่งกาญจน์ ส่งเรื่องระบบสารสนเทศ

http://www.thaigoodview.com/node/122074

 

 

น.ส สุมลรัตน์  ทองพูล "ของส่งเรื่องระบบสารสนเทศ"  คะ

http://www.thaigoodview.com/node/122070

 

น.ส.อรวรรณ สว่างแสง ส่งเรื่อง "ระบบสารสนเทศ" ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/122066

รูปภาพของ bcs4159

น.ส. สิริกร  นามนาค ส่งงาน เรื่อง "ระบบสารสนเทศ".....ค่ะ -^^-

http://www.thaigoodview.com/node/122067Tongue out

น.ส วริษฐา ไทยหอม ส่งงานเรื่อง ระบบสารสนเทศSmile

http://www.thaigoodview.com/node/122069

 

น.ส.เบญจวรรณ  ส่งเรื่องระบบสารสนเทศ

http://www.thaigoodview.com/node/122073

น.ส.ชลธิชา ส่งเรื่องระบบสารสนเทศ

http://www.thaigoodview.com/node/122072

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์