แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 การใช้กล้องจุลทรรสน์

รูปภาพของ klsjiraporn

กิจกรรม ที่ 1
เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์

วิธีดำเนินการทดลอง
1. ใช้มือที่ถนัดจับแขนของกล้องจุลทรรศน์ อีกมือรองรับน้ำหนักที่ฐานกล้องวางกล้องลงบนโต๊ะพื้นเรียบ
2. หมุนเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำมาไว้ตรงตำแหน่งวัตถุที่จะดู
3. ปรับกระจกใต้กล้องเพื่อรับแสงสว่างที่พอเหมาะให้ผ่านเข้าสู่ช่องรับแสง เตรียมสไลด์โดยหยดน้ำลงบนแผ่นสไลด์ที่มีพยัญชนะรูปตัว C ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ วางสไลด์ลงบนแผ่นให้ตรงกับช่องรับแสง
4. มองด้านข้างของแท่นวางวัตถุในแนวระนาบ หมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้เลนส์เลื่อนห่างจากสไลด์ จนกระทั่งมองเห็นภาพของวัตถุ
5. มองผ่านเลนส์ใกล้ตาโดยลืมตาทั้ง 2 ข้าง หมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้เลนส์เลื่อนห่างจากสไลด์ จนกระทั่งมองเห็นภาพของวัตถุ
6. หมุนปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
7.ขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยหมุนเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายปานกลางและกำลังขยายสูงเข้ามาไว้ตรงตำแหน่งวัตถุที่จะดูตามลำดับ ปรับภาพให้ชัดเจนขึ้นด้วยปุ่มปรับภาพละเอียด
( ห้ามใช้ปุ่มปรับภาพหยาบกับเลนส์วัตถุที่มีกำลังขยายสูง)
8. บันทึกกำลังขยายของภาพวัตถุจากำลังขยายของเลนส์ใกล้ตาคูณด้วยกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ
9. บันทึกภาพที่ปรากฎจากกล้องจุลทรรศน์

 

 

แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 1
เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์

 

วันที่.........เดือน..........................พ.ศ..................
กลุ่มที่........

ผู้ทดลอง
..........................................................................................................................................................................
ผู้ร่วมทดลอง
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
จุดประสงค์การทดลอง
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
อุปกรณ์และสารเคมี
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ตารางบันทึกผลการทดลอง

 


 

สรุปผลการทดลอง

 

 

 

 

ตอบคำถามท้ายการทดลอง


1.ภาพที่ได้จากการสังเกตผ่านกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะเหมือนหรือต่างจากภาพที่นำมาทดลองอย่างไร
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.กำลังขยายของภาพมีค่าเท่าไร
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 9 คน และ ผู้เยี่ยมชม 314 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr14159
  • nbr13927
  • nbr13932
  • nbr13917
  • nbr13988