แบบฝึกหัด ป.2(การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และมีการกระจาย)

รูปภาพของ ppsmoorati

เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 และมีการกระจาย

แบบฝึกหัด  ให้เขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อถูก เขียนเครื่องเครื่องหมาย X หน้าข้อผิด
                 พร้อมแก้ไขคำตอบให้ถูกต้อง
.......1)      927 - 429 =508
.......2)     666 - 459 =217
.......3)     397 - 218 = 118
.......4)   742 - 626 = 116
.......5)    954 - 327 = 627

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 132 คน กำลังออนไลน์