การสื่อสารโทรคมนาคม

การสื่อสารโทรคมนาคม : การพิจารณาด้านกลยุทธ์ การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications) หมายถึง ระบบใด ๆ ก็ตามที่ข้อมูลหรือข่าวสารสามารถถูกส่งผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น ผ่านสายโทรศัพท์ หรือสายเคเบิล หรือผ่านทางอากาศ (สัญญาณคลื่นไมโครเวฟ) ปัจจุบันโทรคมนาคมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่งของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มี 2 ลักษณะ คือ (1) เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (2) เครือข่ายสื่อสารแบบกระจาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized computer networks) หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวมเข้าสู่ส่วนกลาง เป็นการประมวลผลข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ที่เครื่องประมวลผลที่มีขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประมวลผล ก่อนกลางทศวรรษที่ 1970 หลายองค์กรมุ่งเน้นไปที่การใช้คอมพิวเตอร์แบบรวมเข้าสู่ส่วนกลาง และเริ่มมีการประยุกต์ใช้การโทรคมนาคมในแขนงธุรกิจ เช่น ระบบการสำรองที่นั่งสายการบิน โดยเครือข่ายภายในองค์กรจะมีลักษณะคือ ให้สถานงานสามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่แบบรวมไว้ที่ส่วนกลางได้โดยเครือข่ายจะแบ่งเวลาให้กับสถานีงานจากพื้นที่ต่าง ๆ ในการใช้เครื่องประมวลผลดังกล่าว (Time-sharing networks) ดังรูปที่ 8.1 แสดงตัวอย่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ 2. เครือข่ายการสื่อสารแบบกระจาย (Distributed communication networks) เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหลาย ๆ เครื่องในลักษณะของเครือข่าย เช่น เครือข่ายแบบท้องถิ่นหรือเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ (LAN) รวมถึงระบบไปรษณีย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์