แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.1( nouns )

รูปภาพของ ppsmoorati

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.1(nouns)

 

Underline the correct word.


1.The (roofs, rooves) of these buildings are hard.


2.Give her two(loafs, loaves) of bread.


3.I saw many (sheeps, sheep)on the mountain.


4.My mother buys some (tomatos, tomatoes)at the supermarket.


5.There are two (pianoes,pianos) in my house.


6.He feeds many (goose,geese) in his farm.


7.She takes care of her five (childs,children).


8.I think they want two(radios, radioes).


9.They brush their(tooth,teeth)every day.


10.She doesn't have enough money to buy ten(handkerchiefs,handkerchieves).

------------------------------------------------


เฉลย

1.roofs
2.loaves
3.sheep
4.tomatoes
5.pianos
6.geese
7.children
8.radios
9.teeth
10.handkerchiefs

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 191 คน กำลังออนไลน์