สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ทุนการศึกษาและรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อป.โท-เอก

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ทุนการศึกษาและรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

       หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 10 คน 

       หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5 คน  

คุณสมบัติผู้สมัคร

      เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุพอลิเมอร์ ยกเว้นสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และชีววิทยา โดย วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมอุตสาหการ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

ประเภททุนการศึกษา

      ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)    1   ทุน

      ทุนผู้ช่วยวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง   9   ทุน

      ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น    1  ทุน

      ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพ   2   ทุน

      ทุนการศึกษาจากคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  > 7  ทุน  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ได้ที่เวปไซด์http://eng.sut.ac.th/polymer/polymer53/images_news/191.pdf   สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 044-224431 และ 044-224439   

หรือ e-mail : nitinat@sut.ac.th ,  kritiya@sut.ac.th     สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554  ที่สาขาวิชาฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์