ฟิสิกส์อะตอม

การค้นพบอิเล็กตรอน

 

การทดลองของทอมสัน

             เจ  เจ  ทอมสัน (J.J. Thomson) นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ในปี พ.ศ.  2440 ใช้หลอดรังสีแคโทดหาอัตราส่วนประจุต่อมวล (q/m) ของอนุภาคได้เท่ากับ 1.76 X 10 11 คูลอมบ์ต่อกิโลกรัม ซึ่งการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่า รังสีแคโทดประกอบด้วยอนุภาคที่มีมวลและอิเล็กตรอน คือ ส่วนประกอบที่สำคัญของอะตอม


             สรุปผลการทดลองของ Thomson


                 การหาอัตราส่วนของ q/m ในอนุภาคนแคโทดแยกเป็นลำดับได้ดังนี้
                 1.หาอัตราเร็วประจุโดยให้ประจุวิ่งเป็นเส้นตรงในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าจะได้

                                                        FE        =     FB                                                                                             

                                                           Eq          =     qvB                                             

                                                                          

 

     

                          

 

 

การหาประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนโดยการทดลองของมิลลิแกน

               โรเบิร์ต  เอ  มิลลิแกน  ทำการทดลองและหาประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนได้สำเร็จ  โดยการวัดปริมาณประจุไฟฟ้าบนหยดน้ำมันดังนี้

                      

                          

  สรุป
              1. หยดน้ำมันที่เคลื่อนที่ขึ้นไปด้วยความเร่ง แสดงว่ามีปริมาณประจุไฟฟ้าลบมาก จะได้ว่า

                               qE – mg  =  ma

  เมื่อ   q    คือปริมาณประจุไฟฟ้าบนหยดน้ำมัน ( C )
                                     E   คือขนาดของสนามไฟฟ้า ( V/m )
                                     m   คือมวลของหยดน้ำมัน ( kg )
                                      g    คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ( m/s2 )  
                                      a    คือขนาดความเร่งของหยดน้ำมัน  ( m/s2 )  
            2.    หยดน้ำมันเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง  แสดงว่ามีปริมาณประจุไฟฟ้าลบน้อย  หรือมีประจุไฟฟ้าบวก

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 3 คน และ ผู้เยี่ยมชม 327 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbrnutpannika
  • nbr10960
  • rockychisholm5330