ฟิสิกส์อะตอม

การค้นพบอิเล็กตรอน

 

การทดลองของทอมสัน

             เจ  เจ  ทอมสัน (J.J. Thomson) นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ในปี พ.ศ.  2440 ใช้หลอดรังสีแคโทดหาอัตราส่วนประจุต่อมวล (q/m) ของอนุภาคได้เท่ากับ 1.76 X 10 11 คูลอมบ์ต่อกิโลกรัม ซึ่งการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่า รังสีแคโทดประกอบด้วยอนุภาคที่มีมวลและอิเล็กตรอน คือ ส่วนประกอบที่สำคัญของอะตอม


             สรุปผลการทดลองของ Thomson


                 การหาอัตราส่วนของ q/m ในอนุภาคนแคโทดแยกเป็นลำดับได้ดังนี้
                 1.หาอัตราเร็วประจุโดยให้ประจุวิ่งเป็นเส้นตรงในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าจะได้

                                                        FE        =     FB                                                                                             

                                                           Eq          =     qvB                                             

                                                                          

 

     

                          

 

 

การหาประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนโดยการทดลองของมิลลิแกน

               โรเบิร์ต  เอ  มิลลิแกน  ทำการทดลองและหาประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนได้สำเร็จ  โดยการวัดปริมาณประจุไฟฟ้าบนหยดน้ำมันดังนี้

                      

                          

  สรุป
              1. หยดน้ำมันที่เคลื่อนที่ขึ้นไปด้วยความเร่ง แสดงว่ามีปริมาณประจุไฟฟ้าลบมาก จะได้ว่า

                               qE – mg  =  ma

  เมื่อ   q    คือปริมาณประจุไฟฟ้าบนหยดน้ำมัน ( C )
                                     E   คือขนาดของสนามไฟฟ้า ( V/m )
                                     m   คือมวลของหยดน้ำมัน ( kg )
                                      g    คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ( m/s2 )  
                                      a    คือขนาดความเร่งของหยดน้ำมัน  ( m/s2 )  
            2.    หยดน้ำมันเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง  แสดงว่ามีปริมาณประจุไฟฟ้าลบน้อย  หรือมีประจุไฟฟ้าบวก

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 178 คน กำลังออนไลน์