แจกแผนการสอน ทุกวิชา ทุกระดับ

แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Green  light      http://www.ziddu.com/download/14849251/111.rar.htmlPost Cards        http://www.ziddu.com/download/14849410/112.rar.htmlคณิตศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14849403/113.rar.htmlการเกษตร          http://www.ziddu.com/download/14849409/114.rar.htmlงานช่าง             http://www.ziddu.com/download/14849411/115.rar.htmlงานธุรกิจ            http://www.ziddu.com/download/14849408/116.rar.htmlงานบ้าน             http://www.ziddu.com/download/14849405/117.rar.htmlงานประดิษฐ์        http://www.ziddu.com/download/14849402/118.rar.htmlดนตรีนาฏศิลป์     http://www.ziddu.com/download/14849407/119.rar.htmlทัศนศิลป์            http://www.ziddu.com/download/14849406/120.rar.htmlประวัติศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14849404/121.rar.htmlพระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14849814/122.rar.htmlภาษาไทย           http://www.ziddu.com/download/14849813/123.rar.htmlภูมิศาสตร์           http://www.ziddu.com/download/14849812/124.rar.htmlวิทยาศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14849815/125.rar.htmlเศรษฐศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14850002/126.rar.htmlสุขศึกษา                        http://www.ziddu.com/download/14850000/127.rar.htmlหน้าที่พลเมือง     http://www.ziddu.com/download/14850001/128.rar.html

แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Green light       http://www.ziddu.com/download/14850274/211.rar.htmlPost Cards        http://www.ziddu.com/download/14850276/212.rar.htmlคณิตศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14850277/213.rar.htmlการเกษตร          http://www.ziddu.com/download/14850279/214.rar.htmlงานช่าง             http://www.ziddu.com/download/14850273/215.rar.htmlงานธุรกิจ            http://www.ziddu.com/download/14850280/216.rar.htmlงานบ้าน             http://www.ziddu.com/download/14850275/217.rar.htmlงานประดิษฐ์        http://www.ziddu.com/download/14850278/218.rar.htmlดนตรีนาฏศิลป์     http://www.ziddu.com/download/14850281/219.rar.htmlทัศนศิลป์            http://www.ziddu.com/download/14850272/220.rar.htmlประวัติศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14850910/221.rar.htmlพระพุทธศาสนา   h