แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.1(Articles 3)

รูปภาพของ ppsmoorati

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.1 (Articles)
 
 
 
Exercises
 
 
Fill in each blank with  a    or   an
 
 
1.She is wet because she forgets.....umbrella
 
 
2.Chan was......unusal man.
 
3.They study in....university.
 
 
4.We live in....old house.
 
 
5.Thai student wears....uniform.
 
6.Tom is....honest boy.
 
 
7.....dictionary is.....interesting book.
 
8.A cupboard is.....kind of furniture.
 
 
9.My house is....one-storey building.
 
 
10.She puts water in .....empty bottle.

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 511 คน กำลังออนไลน์