แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.1(Countable Nouns )

รูปภาพของ ppsmoorati

บบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.. (Countable Nouns)
 
 
 
Put the following words into the boxes.
 
 
 
continent   photo    sugar     basket    fox
freedom     city     smoke     donkey    happpy
people      sadness  oil       butter    cable
justice     mouse    salmon    gold      telephone
beauty      democracy   money   honey    truth 
sand        computer    country   goose    toothbrush
 
 
 
 
Countable  Nouns             Uncountable Nouns
1.............               1................
2.............               2................
3.............               3................
4.............               4................
5.............               5................
6..............              6................
7..............              7................
8..............              8................
9..............              9................
10..............             10...............
11...............            11...............
12...............            12...............
13...............            13...............
14...............            14................
15...............            15................
16...............            16................
17................           17................
18.................          18.................
19.................          19.................
20.................          20.................

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 160 คน กำลังออนไลน์