แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.1(Reading Comprehension)

รูปภาพของ ppsmoorati

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.1(Reading Comprehension)
 
 
 
Read this passage and choose the best answer
 
 
 
Animals keep themselves clean in different
ways.Dogs usually get clean by scratching themselves.
This gets rid of the loose hairs.They don't like a water
bath often on them.
Too much water makes a dog's skin dry and it may crack.
When children take a bath, they sometimes
forget to clean their ears.But bats don't forget
Their ears must always be clean because bats
find their way by listening to sounds.
A bat puts the thumb of its winged front
"hand" in its ear and twists it around to loosen
the dirt. The rest of its.body is kept spotless
with its long pink tongue.
 
 
1.Dogs usually clean themselves by.....
1.taking a bath
2.their tongues
3.scratching
4.combing with claws
 
 
 
2.Too much water makes a dog's skin dry and it may crack.
The word"it"means......
1.ear     2.skin
3.body     4.hair
 
 
3.The efe4ct that water has on dogs is that....
1.it destroys the dog's hair
2.it makes the skin too moist
3.it makes the skin liess moist
4.it doesn't let the loose hair out
 
 
 
4.....uses its thumb to loosen the dirt-in its ears.
1.A child
2.A dog
3.An animal
4.A bat
 
 
5.Bats find their ways by....
1.using their ears
2.using their eyes
3.using their wings
4.using their tongues 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 359 คน กำลังออนไลน์