วิธีทำข้าวหมาก

รูปภาพของ ppsmoorati

วิธีทำข้าวหมาก
 
 
ส่วนผสม
 
ข้าวเหนียวเขี้ยวงูอย่างดีนึ่งให้สุกสวย 1 กิโลกรัม
แป้งข้าวหมากป่นละเอียด  1/2  -  1  ลูก
 
 
 
วิธีทำ
1.นำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว ผึ่งให้แห้งพอประมาณ
แล้วใส่ถุงหรือภาชนะที่สะอาด ล้าวข้าวเหนียวนี้ด้วยน้ำสะอาด
พยายามอย่าใช้มือ ถ้าเอาน้ำใส่ถุงที่มีข้าวเหนียวแล้วเทน้ำออก
โดยไม่ต้องใช้มือจับจะดีมาก
 
 
 
2.นำข้าวเหนียวที่ล้างน้ำ 2-3 ครั้งแล้ว ผึ่งให้หมาดมาก ๆ (พอแห้ง)
 
 
 
3.เคล้า(ด้วยช้อน) ข้าวเหนียวกับแป้งข้าวหมาก
ให้เข้ากัน นำใส่ภาชนะ ปิดฝาไว้ประมาณ 3-5 วัน
รับประทานได้ และถ้าทิ้งไว้นานก็ไม่เสีย แต่จะแปร
สภาพเป็นเหล้า
 
 
 
ข้อแนะนำ
-การทำข้าวหมากให้สีสวยน่ารับประทานต้องระวัง
เรื่องความสะอาดให้มากที่สุด
-ปริมาณแป้งข้าวหมากใช้ข้าวเหนียว 2 กิโลกรัม ต่อ
แป้งข้าวหมาก 1 ลูก แต่ถ้าต้องการให้เป็นข้าวหมากเร็วๆ เพิ่มส่วนแป้งข้าวหมากได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี