การปักชำ(Cutting)

รูปภาพของ ppsmoorati

                                                                   การปักชำ ( Cutting)

 

การปักชำหมายถึง การตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชไปไว้ในที่ที่เหมาะสม มีความชื้น
อุณหภูมิ และอากาศเพีงพอสำหรับการสร้างพืชต้นใหม่ การปักชำนิยมใช้กับพืชหลายชนิดได้แก่


๑.ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น โกสน หูปลาช่อน เบญจมากศ เป็นต้น
๒.ผักบางชนิด เช่น มะเขือเทศ เป็นต้น
๓.ผลไม้บางชนิด เช่น ชมพู่ ส้ม องุ่น เป็นต้น

 

ประเภทของการปักชำ   การปักชำมีประเภทต่าง ๆ ดังนี้


๑.การตัดชำต้น (Stem cutting) การใช้กิ่งหรือลำต้นปักชำ เช่น กุหลาบเป็นต้น
๒.การตัดชำใบ (Leaf cutting) นิยมใช้กับพืชใบหนา เช่นกุหลาบหิน โคมญี่ปุ่น เป็นต้น
๓.การตัดชำใบมีตาติด (Leaf bud cutting ) ตัดใบให้มีตาและกิ่งติดใบด้วย เช่น
ยางอินเดีย เป็นต้น
๔.การตัดชำราก (Root cutting) เช่น สาเก ฝรั่ง ขนุน เป็ฯต้น

วัสดุที่ใช้ในการปักชำ ได้แก่ ขี้เถ้า แกลบ ทรายหยาบ ส่วนผสมของทรายำบขี้เถ้าแกลบ
ดินผสมขุยมะพร้าวและทราย เป็นต้น การปักชำพืชแต่ละชนิดย่อมใช้วัสดุปักชำที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติของวัสดุชำที่ดี  วัสดุชำที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
๑.หาง่าย ราคาถูก
๒.ควรจะทนทาน ไม่ผุหรือสลายตัวง่าย
๓.ดูดความชื้นไว้ได้มากพอ
๔.มีการระบายน้ำและอากาศได้ดี
๕.ปราศจากเมล็ดวัชพืชตลอดจนโรคและแมลง

ข้อดีของการปักชำ
การปักชำทำได้ง่ายและประหยัด มีข้อดีดังนี้
๑.ประหยัดค่าใช้จ่าย
๒.ขยายพันธุ์ได้ปริมาณมาก
๓.ทำได้ง่ายไม่ต้องอาศัยเทคนิคหรือความสามารถมาก
๔.สามารถให้ต้นพืชได้ใหญ่ในระยะเวลาอันสั้น
๕.ไม่มีปัญหาเรื่องต้นตอไม่สามารถเข้ากันได้กับพันธุ์ดี
๖.พืชต้นใหม่ที่ได้มีลักษณะเหมือนต้นเดิม ๆ ทุกประการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 235 คน กำลังออนไลน์