ห้องเรียนโครงงานคอมพิเตอร์ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ blmkrupaweena

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

๑.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ รูปแบบ และกระบวนการดำเนินโครงงาน

๒.นักเรียนปฏิบัติการสร้างโครงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ

๓.นักเรียนสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้

๔.นักเรียนสามรถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้

รวมทั้งหมด   ๔ ผลการเรียนรู้

เข้าสู่ห้องเรียน 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 232 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak