แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.4(ตอน7)

รูปภาพของ ppsmoorati

แบบฝึกหัด วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ตอน 7)
 
 
กา x คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 
 
๑.ข้อใด  ไม่ จัดว่าเป็นวัฒนธรรมไทย
ก.การไหว้
ข.การจับมือทักทายกัน
ค.การพูดภาษาไทย
ง.การกราบพระ
 
 
 
๒.ใครเป็นผู้รักษาวัฒนธรรมไทย
ก.เอ๋แต่งตัวสุภาพไปทำบุญที่วัด
ข.ไก่สวมหมวกในห้องเรียน
ค.เจใส่เสื้อลายไปงานศพ
ง.โอแต่งชุดกีฬาไปงานแต่งงาน
 
 
 
๓.ข้อใดจัดเป็นวิถีชาวบ้าน
ก.ข้ามถนนตรงทางม้าลาย
ข.มีความซื่อสัตย์ต่อสามีตนเอง
ค.กินข้าวโดยใช้มือเปิบ
ง.มีความกตัญญูต่อพ่อแม่
 
 
 
๔.เราควรปฏิบัติตามกฏหมาย เพราะเหตุใด
ก.เพราะอาจถูกจับ
ข.เพราะอาจถูกทำร้าย
ค.เพราะจะได้ชื่อว่าเป็ฯผู้มีวัฒนธรรม
ง.เพราะจะทไให้สังคมไม่วุ่นวาย
 
 
 
๕.การวิ่งเล่นในโรงพยาบาล ควรทำหรือไม่
ก.ควร เพราะไม่มีใครคอยตำหนิ
ข.ควร เพราะมีพื้นที่กว้างขวาง
ค.ไม่ควร เพราะเป็นการรบกวนผู้อื่น
ง.ไม่ควร เพราะไม่มีอุปกรณ์การเล่น
 
 
 
๖.การปฏิบัติในข้อใด ผิดจารีตประเพณี
ก.แมวแต่งตัวสวยทุกวัน
ข.วีไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยา
ค.ต่อบวชทดแทนพระคุณแม่
ง.เจไม่ไปเกณฑ์ทหาร
 
 
 
๗.ข้อใด  ไม่ใช่ วัฒนธรรมที่เป็นวัตถู
ก.ภาษา          ข.บ้านเรือน
ค.รถยนต์        ง.โทรศัพท์
 
 
 
๘.นักเรียนจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
ก.ทิ้งขยะลงในคลองที่มีน้ำเน่าอยู่แล้ว
ข.เผาขยะเฉพาะในเขตบ้านของตน
ค.ตัดต้นไม้เฉพาะต้นทื่มีขนาดเล็ก
ง.ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
 
 
 
๙.ทรัพยากรใดที่ ไม่ สามารถนำมารีไซเคิลใหม่ได้
ก.กระดาษ            ข.โลหะ
ค.น้ำมันเชื่อเพลิง     ง.พลาสติก
 
 
 
๑๐.นักเรียนจะช่ว่ยอนุรักษ์ประเพณีในจังหวัดได้อย่างไร
ก.ปฏิบัติตามประเพณีที่ดี
ข.ดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมอื่น ๆ
ค.สะสมภาพประเพณีต่าง ๆ
ง.เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นสากล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์