ใบงานภาษาไทย ป.4(ตอน6)

รูปภาพของ ppsmoorati
ใบงานวิชาภาษาไทย ป.4(ตอน 6)
กา x คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑.ข้อใด เป็นคำใน   แม่   ก  กา
ก.เลย       ข.ตาล
ค.เปีย         ง.มด

 
๒.ข้อใด เขียนผิด
ก.สัญญาน
ข.ทมิฬ
ค.สำคัญ
ง.หลักเกณฑ์

 
๓.ข้อใด เขียนถูกต้อง
ก.รื่นรมณ์
ข.เพลงเพลาะ
ค.อัฒจันทร์
ง.สังเกตุ

 
๔.ข้อใด เขียนผิด
ก.เผชิญ
ข.โอกาศ
ค.สามารถ
ง.ฉะนั้น

 
๕.ข้อใด เขียนผิด
ก.ภาพยนตร์    ข. อนุรักษ์
ค.อัศจรรย์       ง.สัมพันธุ์

 
๖.รูปพรรณ ____ควรเติมคำใดลงในช่วงว่าง
ก.สันฐาน        ข.สัฑฐาน
ค.สัญฐาน         ง.สัญฐาน

 
๗.แหล่ง ___ร้อง____ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง
ก.ค้อง / ป่าว
ข.ฆ้อง / ป่าว
ค.ค้อง / เปล่า
ง.ฆ้อง / เปล่า

 
๘.ตี  ____ ร้อง ___ ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง
ก.ซ่อง     ข.ส่อง
ค.ส้อง       ง.ซ้อง

 
๙.ผึ้งกำลังตอมดอกชม_____ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก.ผู้          ข.ภู้
ค.พู่         ง.ภู่

 
๑๐.สมัย _____ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก.โบราล
ข.โบราน
ค.โบราญ
ง.โบราณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์