ใบงานภาษาไทย ป.4(ตอน6)

รูปภาพของ ppsmoorati
ใบงานวิชาภาษาไทย ป.4(ตอน 6)
กา x คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑.ข้อใด เป็นคำใน   แม่   ก  กา
ก.เลย       ข.ตาล
ค.เปีย         ง.มด

 
๒.ข้อใด เขียนผิด
ก.สัญญาน
ข.ทมิฬ
ค.สำคัญ
ง.หลักเกณฑ์

 
๓.ข้อใด เขียนถูกต้อง
ก.รื่นรมณ์
ข.เพลงเพลาะ
ค.อัฒจันทร์
ง.สังเกตุ

 
๔.ข้อใด เขียนผิด
ก.เผชิญ
ข.โอกาศ
ค.สามารถ
ง.ฉะนั้น

 
๕.ข้อใด เขียนผิด
ก.ภาพยนตร์    ข. อนุรักษ์
ค.อัศจรรย์       ง.สัมพันธุ์

 
๖.รูปพรรณ ____ควรเติมคำใดลงในช่วงว่าง
ก.สันฐาน        ข.สัฑฐาน
ค.สัญฐาน         ง.สัญฐาน

 
๗.แหล่ง ___ร้อง____ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง
ก.ค้อง / ป่าว
ข.ฆ้อง / ป่าว
ค.ค้อง / เปล่า
ง.ฆ้อง / เปล่า

 
๘.ตี  ____ ร้อง ___ ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง
ก.ซ่อง     ข.ส่อง
ค.ส้อง       ง.ซ้อง

 
๙.ผึ้งกำลังตอมดอกชม_____ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก.ผู้          ข.ภู้
ค.พู่         ง.ภู่

 
๑๐.สมัย _____ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก.โบราล
ข.โบราน
ค.โบราญ
ง.โบราณ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 5 คน และ ผู้เยี่ยมชม 142 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29873
  • sss29984
  • sss29955
  • sss30947
  • sss29798