ใบงานภาษาไทย ป.4(ตอน 9)

รูปภาพของ ppsmoorati

ใบงานวิชาภาษาไทย  ป.4 (ตอน 9)
กา x คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑.ข้อใด เป็นคำควบกล้ำทั้งหมด
ก.กราบกราน ตลับแป้ง
ข.ตลิ่งชัน  ปลอดภัย
ค.ครอบคลุม ปลัดอำเภอ
ง.ขวักไขว่   กวัดแกว่ง

 
๒.ข้อใด ต่างจากพวก
ก.คุ้มครอง        ข.กองหิน
ค.กลางแปลง      ง.คว่ำชาม

 
๓.ข้อใด ไม่ใช่  คำราชาศัพท์
ก.พระองค์       ข.พระเนตร
ค.พระพุทธ         ง.พระศอ

 
๔.คำว่า หัวเราะ ตรงกับคำราชาศัพท์คำใด
ก.ทรงสำนวน
ข.ทรงพระสรวล
คทรงสำรวล
ง.ทรงพระสำรวล

 
๕.คำว่า สนใจ  ตรงกับคำราชาศัพท์ คำใด
ก.สนพระทัย
ข.สนพระใจ
ค.ทรงสนพระทัย
ง.ทรงสนใจ

 
๖.เด็ก ๆ _______ช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก.ถวาย            ข.ให้
ค.มอบ            ง.ประทาน

 
๗.ข้อใด มีตัวสะกดต่างจากพวก 
ก. บัญชี
ข.ทูลเกล้า ฯ
ค.คำนวณ
ง.สามารถ

 
๘๘.ข้อใด มีตัวสะกดเหมือนคำว่า เสด็จ
ก.ไป         ข.รามัญ
ค.ปราสาท          ง.สรรเสริญ

 
๙.ข้อใด ไม่ใช่   แหล่งข้อมูลในการเขียนชีวประวัติ
ก.ห้องสมุด
ข.ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
ค.ป้ายโฆษณา
ง.พิพิธภัณฑ์
๑๐.สัญลักษณ์เส้น ๆคดเคี้ยวมีกิ่งก้านสาขา  หมายถึงข้อใด
ก.หมู่บ้าน           ข.แม่น้ำ
ค.ภูเขา                 ง.จังหวัด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 189 คน กำลังออนไลน์