ใบงานภาษาไทย ป.4(ตอน14)

รูปภาพของ ppsmoorati

ใบงานวิชาภาษาไทย  ป.4(ตอน 14)
กา x คำตอบที่ถูกต้องที่สุก
๑.ข้อใด เขียนผิด
ก.บรรพชิต
ข.บรรทม
ค.บรรได
ง.บรรพบุรุษ
๒.ข้อใด เขียนผิด
ก.บันทุก    ข.บรรเทา
ค.บันทึก     ง.บรรยาย
๓.ข้อใด อ่านผิด
ก.พรรณนา    อ่านว่า  พัน   นะ   นา
ข.อรรณพ    อ่านว่า   อัน   นะ    พะ
ค.มรรยาท    อ่านว่า   มัน   ยาด
ง.สรรพางค์    อ่านว่า    สัน   ระ   พาง
๔.ข้อใด เป็นอักษรนำ
ก.กวาด    ข.ตลิ่ง
ค.ปลอบ     ง.ครอง
๕.คำว่า   ผวา   อ่านอย่างไร
ก.ผะ     วา
ข.หวา
ค.ผา
ง.ผะ   หวา
๖.คำว่า กนก  มีกี่พยางค์
ก.๒  พยางค์     ข.  ๓  พยางค์
ค. ๔  พยางค์   ง.  ๕   พยางค์
๗. ฉันนอนกลางวัน   มีกี่คำ
ก. ๒ คำ           ข.  ๓ คำ
ค.   ๔  คำ     ง.   ๕  คำ
๘.ข้อใด เป็นประโยค
ก.อากาศเย็นสบาย
ข.ทะเลสีคราม
ค.ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
ง.นกน้อยร้องเพลง
๙.การเขียนเรียบเรียงใจความสำคัญ
อีกครั้งในการย่อความเรียกว่าข้อใด
ก.การยกแบบข้อเขียน
ข.การร่างข้อเขียน
ค.การยกร่างข้อเขียน
ง.การยกร่องข้อเขียน
๑๐.ข้อใด เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ดี
ก.พูดตามความรุ้สึก
ข.พูดตามอารมณ์
ค.พูดอย่างมีเหตุผล
ง.พูดด้วยความสนุกสนาน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 150 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • flakesearly
  • nbr13942