ข้อสอบภาษาไทย ป.๕(เลือกข้อถูก)

รูปภาพของ ppsmoorati

ข้อสอบภาษาไทย ป.๕

 

จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด

๑.ข้อใดมีพยางค์มากที่สุด
ก.ประวัติศาสตร์       ข.สันนิษฐาน       ค.อารยธรรม      ง.โบราณคดี

๒.ข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับคำว่า    อัธยาศัย
ก.วัฒนธรรม          ข.ศิลปศึกษา        ค.ประสบการณ์       ง.ฉะเชิงเทรา

๓.คำใดมีจำนวนพยางค์ต่างจากคำอื่น
ก.ศาสนา             ข.พิจารณา           ค.พัฒนาการ            ง.มกราคม

๔.ข้อใดมี  ๒  พยางค์
ก.จักจั่น             ข.ชักเย่อ               ค.ตุ๊กตา            ง.สัปดาห์

๕.จันทรานอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ริมลำคลอง    ข้อความนี้มีกี่คำ
ก. ๕ คำ           ข.   ๖ คำ           ค. ๗ คำ        ง. ๘ คำ

๖.ในวันพระพุทธศาสนิกชนต่างพากันไปร่วมทำบุญที่วัด     มีกี่คำ
ก.    ๙  คำ         ข. ๑๐ คำ         ค. ๑๑ คำ        ง. ๘ คำ

๗. เสียงที่เปล่งออกมาแต่ละครั้ง จะมีความหมายหรือไม่มีก็ได้เราเรียกว่า
ก.คำ              ข. พยางค์             ค.วลี              ง.กลุ่มคำ

๘.คำในข้อใดมีจำนวนพยางค์ต่างจากข้ออื่น
ก.ไตรตรึงษ์         ข.ทศมาส         ค.นัยน์เนตร          ง.ฤดี

๙.ข้อใดเป็นวลี
ก.สุภาษิต              ข.บางเวลา          ค.ลูกไม้          ง.นักร้อง

๑๐. รถยนต์ของเธอเสียเมื่อวานนี้   มีกี่คำกี่พยางค์
ก. ๔ คำ  ๕ พยางค์       ข. ๔ คำ ๗ พยางค์
ค. ๔ คำ ๘ พยางค์        ง.๕ คำ ๘ พยางค์

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์