ข้อสอบภาษาไทย ป.๕(เลือกข้อถูก)

รูปภาพของ ppsmoorati

ข้อสอบภาษาไทย ป.๕

 

จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด

๑.ข้อใดมีพยางค์มากที่สุด
ก.ประวัติศาสตร์       ข.สันนิษฐาน       ค.อารยธรรม      ง.โบราณคดี

๒.ข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับคำว่า    อัธยาศัย
ก.วัฒนธรรม          ข.ศิลปศึกษา        ค.ประสบการณ์       ง.ฉะเชิงเทรา

๓.คำใดมีจำนวนพยางค์ต่างจากคำอื่น
ก.ศาสนา             ข.พิจารณา           ค.พัฒนาการ            ง.มกราคม

๔.ข้อใดมี  ๒  พยางค์
ก.จักจั่น             ข.ชักเย่อ               ค.ตุ๊กตา            ง.สัปดาห์

๕.จันทรานอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ริมลำคลอง    ข้อความนี้มีกี่คำ
ก. ๕ คำ           ข.   ๖ คำ           ค. ๗ คำ        ง. ๘ คำ

๖.ในวันพระพุทธศาสนิกชนต่างพากันไปร่วมทำบุญที่วัด     มีกี่คำ
ก.    ๙  คำ         ข. ๑๐ คำ         ค. ๑๑ คำ        ง. ๘ คำ

๗. เสียงที่เปล่งออกมาแต่ละครั้ง จะมีความหมายหรือไม่มีก็ได้เราเรียกว่า
ก.คำ              ข. พยางค์             ค.วลี              ง.กลุ่มคำ

๘.คำในข้อใดมีจำนวนพยางค์ต่างจากข้ออื่น
ก.ไตรตรึงษ์         ข.ทศมาส         ค.นัยน์เนตร          ง.ฤดี

๙.ข้อใดเป็นวลี
ก.สุภาษิต              ข.บางเวลา          ค.ลูกไม้          ง.นักร้อง

๑๐. รถยนต์ของเธอเสียเมื่อวานนี้   มีกี่คำกี่พยางค์
ก. ๔ คำ  ๕ พยางค์       ข. ๔ คำ ๗ พยางค์
ค. ๔ คำ ๘ พยางค์        ง.๕ คำ ๘ พยางค์

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 314 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • AAmiita
  • supatkul