ทุนเพชรยอดมงกุฎ มูลนิธิร่มฉัตร

  
         มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพมหานครจัดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สำหรับกำหนดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี 2554 กำหนดวันรับสมัครและสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
         คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 14 ทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรมโรงเรียนวัดสุทธิวรารามโทร.08-1620-6698  รับสมัครวันที่ 20-21 สิงหาคม 2554      
         ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตร ปฏิภาณ รับสมัครวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยโทร.08-1932-7107,0-2354-4997
         วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8 ทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม รับสมัครวันที่ 3-4 กันยายน 2554
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าโทร.08-9661-9625,0-2373-1473 ต่อ 103 โทรสาร 0-2728-2462
          เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 3 ทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับสมัครวันที่ 24-25 กันยายน 2554 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โทร.08-1802-1195
         ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 6 ทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม รับสมัครวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา) โทร. 08-1623-8499,08-6526-9232
         ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 6 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ รับสมัครวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โทร.08-9113-1992
         ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 4 ทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม รับสมัครวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนสตรีวิทยา โทร.08-1637-6544,0-2280-5893
         พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8 ทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี รับสมัครวันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โทร.0-2223-9756
         ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8ทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม รับสมัครวันที่ 11 กันยายน 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโทร.0-2243-6864,0-2623-0904-5 โทรสาร 0-2222-5863


          คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
         1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2554
ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
         2. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยและคณบดีหรือหัวหน้าภาควิชา
โดยแต่ละสถาบันสามารถเสนอชื่อได้ไม่เกิน 5 คน


         หลักเกณฑ์การแข่งขัน
         1. การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ สำหรับระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 เป็นการแข่งขัน
ประเภทบุคคล
         2. ทุกมหาวิทยาลัยสามารถส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 คน โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน
หรือสถานศึกษารับรอง (รายละเอียดในใบสมัคร)
         3. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้
         3.1 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) ให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาส่งเข้าแข่งขัน
จำนวน 5 ค
         3.2 รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ให้นักศึกษา จากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันทำแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านภาษาจีน โดยใช้แนวข้อสอบ HSK และการเขียนเรียงความ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เวลา 09.00-11.00 น. โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกผู้ได้ระดับคะแนนสูงสุด 10 คน
ให้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
         3.3 รอบชิงชนะเลิศเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักศึกษาต้องแสดงความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษาจีน โดยแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์บนเวที เวลา 13.30 – 16.30 น.
         ก. สุนทรพจน์ที่นักศึกษาเตรียมมาด้วยตนเอง 3-5 นาที
         ข. กล่าวสุนทรพจน์ตามหัวข้อที่นักศึกษาจับฉลากได้ 3-5 นาที
         รางวัลทุนการศึกษา ดังนี้
         รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี และเหรียญทอง (ทองคำแท้) จำนวน 1 ทุน ๆ ละ
15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
         รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่
         รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่
         รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
         รางวัลชมเชย จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (ผู้ได้รับคะแนนข้อสอบ
ลำดับที่ 11-20)
         เกียรติบัตรครูจัดกิจกรรมภาษาจีนดีเด่น อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก
         หมายเหตุ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันจะได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตรทุกคน
         สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 08-1408-4503 และสถานศึกษาที่จัดแข่งขัน


โดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 102 คน กำลังออนไลน์