เด็นโซ่ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ณ ประเทศอินโดนีเซียเป็น 12 มิ.ย. 2554

รายละเอียด

 

ที่มา

ในปี 2551 บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น ผู้พัฒนาและผลิตระบบ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำระดับโลก ร่วมกับสภาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ริเริ่มโครงการ เยาวชนเด็นโซ่ผู้พิทักษ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนที่มีความตระหนักถึงการดำรงอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืนและมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีโอกาสค้นคว้าศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนท่ามกลางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 6 ประเทศ ได้แก่ประเทศไทย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ สำหรับการดำเนินกิจกรรมในประเทศไทย บริษัท เด็นโซ่ฯ ได้ร่วมมือกับ WWF ประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินโครงการ และประสานกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อบูรณาการโครงการนานาชาตินี้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมสูงสุด 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมสร้างจิตสำนึกในการสร้างสังคมแบบยั่งยืนผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของสภาพแวดล้อมจากแนวคิดที่หลากหลายด้วยการฝึกปฏิบัติจริง รายละเอียดการอบรม

-       เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (Local Training): วันที่ 23-26 สิงหาคม 2554 ณ ประเทศไทยเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจากการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านแนวคิดการอบรมที่ส่งเสริมให้ผู้อบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สามารถพัฒนาทักษะ วิเคราะห์ บูรณาการและต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเข้าใจอย่างแท้จริง โดยจัดค่าย ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี พร้อมศึกษาดูงานตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการเอาชนะความท้าทายปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งคัดเลือกตัวแทนจากประเทศไทยประมาณ 3-4 คนไปอบรมด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

-         เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ณ ประเทศอินโดนีเซีย (Global Training): วันที่ 16-21 ตุลาคม 2554 ณ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ริเริ่มโดยชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและเอกชน พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมอบรมนานาชาติ คือ หลังจากนั้น นักศึกษาทุกคนจะพัฒนาสร้างสรรค์แผนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตนเอง

  คุณสมบัติผู้สมัคร

1.     เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือผู้ที่จบการศึกษาระดับดังกล่าวแล้ว แต่อายุไม่เกิน 30 ปี2.     สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนนสำหรับ Computer-based, 80 คะแนนสำหรับ Internet-based และ 550 คะแนนสำหรับ Paper-based ทั้งนี้ ยกเว้นนักศึกษาหรือผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ไม่จำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ3.       สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติภาคสนามได้

4.       สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการทั้งหมดได้

 วิธีการรับสมัคร

1.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์ ที่ www.denso-yea.com2.       ส่งใบสมัครโดยขยายระยะเวลาการรับถึง 12 มิ.ย. 2554 โดยส่งที่-         E-mail: somkid.s@denso.co.th หรือ jiratorn.t@denso.co.th

-         ไปรษณีย์: บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด 888 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม. 27.5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

 ติดต่อสอบถาม

แผนก Corporate Communications บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด โทร 0 2315 9500 ต่อ 2214 และ 2215 หรือ E-mail: somkid.s@denso.co.th หรือ jiratorn.t@denso.co.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์