ศธ.ร่วม แมทเนเซียม ประกวดแต่งนิทานคณิตศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัท แมท จิม จำกัด  จัดโครงการประกวดนิทานคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ด้านคณิตศาสตร์ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านผลงานนิทานในหัวข้อ “เด็กไทยสร้างสรรค์ สร้างเรื่องคณิตศาสตร์ ร้อยเรียงเป็นนิทานแสนสนุก” เน้นให้รู้จักคิดและประยุกต์คณิตศาสตร์ ให้เป็นผลงานศิลปะที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

นายอนุชา   เข็มทอง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมท จิม จำกัด เปิดเผยว่า  บริษัทได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการประกวดแต่งนิทานคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ด้านคณิตศาสตร์ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านผลงานนิทานในหัวข้อ “เด็กไทยสร้างสรรค์ สร้างเรื่องคณิตศาสตร์ ร้อยเรียงเป็นนิทานแสนสนุก” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการคิดในเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้การผสมผสานความรู้ทางคณิตศาสตร์และศิลปะออกมาเป็นผลงานโดยคาดหวังให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เพิ่มเติม ในการตระหนักและให้ความสนใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีทางด้านคณิตศาสตร์และสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม


สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดครั้งนี้ได้ จะต้องเป็นกลุ่มนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตลอดโครงการประมาณ 100 เล่ม บริษัทได้เริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในเดือนกันยายน 2554 พร้อมพิธีมอบถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรให้กับผู้ชนะการประกวดที่โรงแรม รามาการ์เด้น ถ.วิภาวดี-รังสิต


หลักเกณฑ์การมอบรางวัล และรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย


1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  ได้รับถ้วยรางวัลสำหรับนักเรียน และใบประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน  เงินสดมูลค่า 5,000 บาท,คอร์สเรียนฟรีที่สถาบันคณิตศาสตร์แมทเนเซียม 6 เดือน มูลค่ารางวัล  13,800 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลสำหรับนักเรียน และประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน เงินสดมูลค่า 3,000 บาท,คอร์สเรียนฟรีที่สถาบันคณิตศาสตร์แมทเนเซียม 3 เดือนมูลค่ารางวัล 7,500 บาท  
รางวัลชมเชย 3 รางวัลได้รับประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน และประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน, เงินสดมูลค่า 1,000 บาท, คอร์สเรียนฟรีที่สถาบันคณิตศาสตร์แมทเนเซียม 3 เดือน มูลค่ารางวัล  7,500 บาท


2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลสำหรับนักเรียน และใบประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน เงินสดมูลค่า 5,000 บาท, คอร์สเรียนฟรีที่สถาบันคณิตศาสตร์แมทเนเซียม 6 เดือน มูลค่ารางวัล  13,800 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลสำหรับนักเรียน และประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียนเงินสดมูลค่า 3,000 บาท, คอร์สเรียนฟรีที่สถาบันคณิตศาสตร์แมทเนเซียม 3 เดือน มูลค่ารางวัล  7,500 บาท  
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน และประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน เงินสดมูลค่า 1,000 บาท, คอร์สเรียนฟรีที่สถาบันคณิตศาสตร์แมทเนเซียม 3 เดือน มูลค่ารางวัล  7,500 บาท


3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลสำหรับนักเรียน และใบประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน เงินสดมูลค่า 5,000 บาท, คอร์สเรียนฟรีที่สถาบันคณิตศาสตร์แมทเนเซียม 6 เดือน มูลค่ารางวัล  13,800 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลสำหรับนักเรียน และประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน เงินสดมูลค่า 3,000 บาท, คอร์สเรียนฟรีที่สถาบันคณิตศาสตร์แมทเนเซียม 3 เดือน มูลค่ารางวัล  7,500 บาท  
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน และประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียนเงินสดมูลค่า 1,000 บาท, คอร์สเรียนฟรีที่สถาบันคณิตศาสตร์แมทเนเซียม 3 เดือน มูลค่ารางวัล  7,500 บาท

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท แมท จิม จำกัด(ติดต่อคุณจุรีย์รัตน์)
หรือที่ http://www.mathnasium-thailand.com/ โทร. 02-347-7515, 086-565-1000

 


watta.ryo@gmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์