ใบงานที่ 1 ทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ swk36244

ใบงานที่ 1 ทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง  อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือ สำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง การรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล เพื่อแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

แหล่งอ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

http://www.bcoms.net/temp/lesson1.asp

http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/tech.htm

2. อินเตอร์เน็ต คือ  การเชื่อมโยงเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เข้าด้วยกัน หลายๆเครือข่ายจากทั่วโลก  โดยใช้ภาษสื่อสารกันผ่านทางคอมพิวเตอร์ เรียกว่า โพรโทคอล (protocol)

แหล่งอ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95

http://www.thaiall.com/article/internet.htm

3. อินเตอร์เน็ตประยุกต์ใช้งานได้ดังนี้ 

- Electronic mail  หรือ  E-mail

- File transfer protocol  หรือ  FTPเป็นการโอนแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน

- Telnet  การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย

- Search engine เช่น www(wolrd wide web)

- USENET การอ่านกลุ่มข่าวในอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเขียนโต้ตอบกันได้

- Chat

- การบริการวิทยุ และ โทรทัศน์บนเครือข่าย

- การบริการบนอินเตอร์เน็ต

แหล่งอ้างอิง

http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/internet/net3.htm

4. World Wide Web ใช้ทำอะไร www คือ การบริการค้นหา ข้อมูลแบบหนึ่ง ในอินเตอร์เน็ต  ซึ่งทำให้เราค้นรายละเอียดในเรื่องต่างๆได้อย่างสมบูรณ์

แหล่งอ้างอิง

http://www.informatics.buu.ac.th/~wichai/101course/Internet/www.htm

5. การสืบค้นหาข้อมูล คือ   การค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยถ้าสืบค้นในอินเตอร์เน็ตจะใช้ Search engine หรือ โปรแกรมค้นหาในการสืบค้น ซึ่งผู้ใช้จะต้องป้อน key word หรือ URL ที่ช่อง Address

แหล่งอ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99

6. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากที่ใด  หนังสือ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และ สื่อต่างๆ

7. จงอธิบายการใช้งาน Chat และ ICQ มาพอเข้าใจ

Chat - เป็นการสนทนา โดยการเขียนข้อความโต้ตอบกัน ไม่ได้ใช้เสียง

ICQ - เป็นการ chat คล้าย msn ซึ่งในประเทศไทย จะนิยมใช้ msn มากกว่า

แหล่งอ้างอิง

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=08e10d8be0b66024

http://community.siamphone.com/viewtopic.php?p=167249&sid=dddd6c8a4a06bb6df502e662b33c30be

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5365b6586c928c01

8. e-mail มีประโยชน์อย่างไร  เป็นการสื่อสารที่ประหยัด รวดเร็ว ติดต่อได้ทั่วโลก และยังสามารถแนบแฟ้ม ข้อความ หรือ รูปภาพ ได้

และสามารถขอ e-mail address เป็นของนักเรียนได้จากที่ใด

- AmExMail

- Bangkok

- DoraMail

- Hotmail

- iName

- Net@ddress

- PoppyMail

- RocketMail

- SiamMail

- SoftHome

- Thaimail

- You'vegotmail

- Yahoo Mail

แหล่งอ้างอิง

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=330415d71849e146

www.ipecp.ac.th/cgi-binn/internet/Download/email.ppt

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์