ใบงานที่ 1 ทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ swk36258

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
 
2.อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง เช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

3.อินเทอร์เน็ต ประยุกต์ใช้งานได้ ดังนี้

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ (e-Mail) , สนทนา (Chat), อ่านหรือ   แสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด, การติดตามข่าวสาร, การสืบค้นข้อมูล / การค้นหาข้อมูล, การชม หรือซื้อสินค้าออนไลน์ , การดาวโหลด เกม เพลง ไฟล์ข้อมูล ฯลฯ, การติดตามข้อมูล ภาพยนตร์ รายการบันเทิงต่างๆ ออนไลน์, การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์, การเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning), การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Video Conference), โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP), การอับโหลดข้อมูล และอื่นๆ

4.World Wide Webใช้แสดงสารสนเทศต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลด้านดนตรีกีฬา การศึกษา ซึ่งสามารถนำเสนอได้ทั้งภาพ เสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว เช่นแฟ้มภาพตัวอย่างภาพยนตร์ และการสืบค้นสารสนเทศในเวิลด์ไวด์เว็บนั้นจำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมค้นดูเว็บ (web browser)ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล โดยที่เว็บกับโปรแกรมค้นผ่านจะทำหน้าที่รวบรวมและกระจายเอกสารที่เครือข่ายได้ทำไว้

 

5.การสืบค้นหาข้อมูล คือ การสืบเสาะค้นหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะได้รับคำตอบในรูปของบรรณานุกรม ต้นฉบับเอกสาร คำตอบที่เฉพาะเจาะจง ตัวเลข หรือข้อความของเรื่องนั้นๆ

6.นักเรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้จากที่
   1. ห้องสมุด  เป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ  หลายสาขา
       1.1 หนังสือ ตำราและเอกสารทางวิชาการ
       1.2 วารสาร สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่บทความความรู้เรื่องราวต่าง ๆ ภายใต้ชื่อเดียวกัน
       1.3 หนังสือพิมพ์ 
       1.4 งานวิจัยและวิทยานิพนธ์
       1.5 CD ROM
       1.6 ฐานข้อมูลออนไลน์ 
           1. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal)
           2. ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
       1.7 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
   2. อินเทอร์เน็ต เช่น search.yahoo.com, www.ask.com, www.bing.com, th.wikipedia.org, www.thaigoodview.com, www.vcharkarn.com, www.trueplookpanya.com

7. จงอธิบายการใช้งาน Chat และ ICQ มาพอเข้าใจ

     ต้องทำการสมัคร mail ก่อน  ซึ่งการสมัครนั้นก็แค่ เข้าไปยังส่วน สมัครสมาชิก  แล้วกรอกรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยแล้วส่งสมัครไป เราก็เพียงแค่ ใส่ User และ Pass ของเราเพื่อทำการ Login เข้าใช้งาน โดยการ Chat และICQ นั้นเราต้องรับเพื่อน โดยเพื่อนที่เราเข้ามานี้จะเป็นผู้สนทนากับเรา จากนั้นเมื่อยืนยันการยอมรับเป็นเพื่อน ก็สามารถคลิกเพื่อสนทนากันได้เลย

8. e-mail มีประโยชน์มากมายทั้งการส่งข่าวสาร การรับข่าวสาร และการส่งข้อมูลถึงกัน  เช่น การใช้อีเมลของนักเรียน นักศึกษาเพื่อส่งงานอาจารย์ผ่านทางอีเมล การส่งรูปภาพให้กันผ่านทางอีเมล การสมัครงานก็ส่งเอกสารผ่านทางอีเมล คนอีกซีกหนึ่งของโลกสามารถส่งข่าวสารถึงกันโดยทางอีเมลซึ่งใช้เวลาในการรับเพียงไม่กี่วินาที และสามารถแนบไฟล์เอกสารได้มากเท่ากับหนังสือเป็นเล่มๆ   และสามารถขอ e-mail address เป็นของนักเรียนได้จากเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรี mail ต่างๆทั่วไป เช่น hotmail, thaimail, chaiyomail, yahoomail เป็นต้น โดยต้องทำการสมัคร mail ก่อน  จึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าใช้ได้


แหล่งอ้างอิง Smile

http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-3.htm

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%...

http://www.tamot.ac.th/krusun/sunwebstory/lugsanawww.htm

http://library.tisi.go.th/tisilib/1/webboard/Question.asp?GID=460

http://www.gotoknow.org/blog/eduresearch/119672

http://www.tourdoi.com/gmail.htm

http://wbi.dru.ac.th/dcc/e-lea/net/part09.php

ค้นคืนวันที่ 31 พฤษภาคม 2554


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์