ใบงานที่ 1 ทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ swk36494

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงการผสมคำระหว่างสารสนเทศ กับคำว่าเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศจึงหมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดหา วิเคราะห์ ประมวล จัดการและจัดเก็บ การพิมพ์ การสร้างรายงาน การเรียกใช้หรือแลกเปลี่ยน และเผยแพร่สื่อสารข้อมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของรูป เสียง ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงการนำสารสนเทศและข้อมูลไปปฏิบัติตามเนื้อหาของสารสนเทศนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผู้ใช้

http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-3.htm

ค้นเมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2554 เวลา 21.45 น.

http://siriwadee.blogspot.com/2008/05/blog-post_27.html

ค้นเมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2554 เวลา 21.50 น.

 

 

2. อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมากครอบคลุมไปทั่วโลกโดยอาศัยโครงสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของเครือข่าย เพราะอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายย่อยเป็นจำนวนมากต่อเชื่อมเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานเดียวกันจนเป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ทำให้การเข้าสู่เครือข่ายเป็นไปได้อย่างเสรีภายใต้กฎเกณฑ์บางประการที่กำหนดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและวุ่นวายจากการเชื่อมต่อจากเครือข่ายทั่วโลก

http://school.obec.go.th/mrPaisan/e-learning/information/content/interne...

ค้นเมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2554 เวลา 22.25 น.

 http://www.gotoknow.org/blog/wide/214917

ค้นเมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2554 เวลา 22.30 น.

 

3. อินเทอร์เน็ต ประยุกต์ใช้งานได้ ดังนี้ Search engine การสนทนาบนเครือข่าย รับ-ส่ง ข้อความผ่าน E-mail การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศน์บนเครือข่าย

 http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/internet/net3.htm

ค้นเมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2554 เวลา 22.40 น.

 

4. World Wide Webใช้ทำอะไร.....เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายข่าวสาร ใช้ใน การค้นหา ข้อมูลข่าวสารบน Internet จากแหล่งข้อมูลหนึ่ง ไปยังแหล่ง ข้อมูลที่อยู่ ห่างไกล ให้มีความง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด WWW จะแสดงผลอยู่ใน รูปแบบของเอกสารที่เรียกว่า ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) ซึ่งเป็นฐาน ข้อมูลชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายในที่ ต่าง ๆ ทั่วโลกให้สามารถนำมาใช้งานได้เสมือนอยู่ในที่เดียวกัน คล้ายกับ เส้นใยแมงมุมที่ถักทอเส้นสายเชื่อมโยงกันไปมา

http://reocities.com/Eureka/6668/internet-www.htm

ค้นเมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2554 เวลา 23.00 น.

 

5. การสืบค้นหาข้อมูล คือ การหารายละเอียดของเรื่องที่เราต้องการศึกษา จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ตำรา เอกสาร อินเทอร์เน็ตฯลฯ

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=26d53b88e10a49eb

ค้นเมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2554 เวลา 23.20 น.

 

 

6. นักเรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้จากที่ใด หนังสือ อินเทอร์เนต

 

7. จงอธิบายการใช้งาน Chat และ ICQ มาพอเข้าใจ1 การติดตั้งโปรแกรม2 ลงทะเบียนสมาชิก 3 เพิ่มเพื่อน โดยe-mail address หรืออื่นๆ

http://www.moe.go.th/stm/read/icq.shtml

ค้นเมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2554 เวลา 23.40 น.

 

8. e-mail มีประโยชน์อย่างไร

1. ส่งข้อความหากันได้ ยุคก่อนใช้ไปรษณีย์

2. สามารถเอาไว้แชทกันได้

3. เอาไปสมัครเป็นสมาชิก social network เช่น facebook twiter หรือ hi5

4. ติดต่อธุระกิจ

 

http://www.sitcomsci.com/index.php?topic=51.0

ค้นเมื่อวันที่ 31พฤษภาคม 2554 เวลา 21.00 น.

 

และสามารถขอ e-mail address เป็นของนักเรียนได้จากที่ใด

www.hotmail.com

www.thaimail.com

www.gmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์