หุ่นยนต์คืออะไร

รูปภาพของ sss28286

     

ที่มา : www.kmutt.ac.th/fibo

  "หุ่นยนต์"  ในความเข้าใจของคนหลาย ๆ คน คือ หุ่นยนต์ที่มีลักษณะเป็นตัวหุ่นเเล้วเคลื่อนไหวได้ด้วยการควบคุมจากการเขียนโปรแกรมจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เเต่ความจริงเเล้วสิ่งของรอบตัวเราหลายอย่าง เช่น พัดลม ก็ถือได้ว่าเป็นหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  ที่จะได้ไม่ต้องพัดเอง  เป็นต้น  ส่วนใน Blog นี้จะขอกล่าวถึง Namo หุ่นยนต์อัฉริยะอีกตัวที่คนไทยผลิต

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=miWdAljUEio

วีดีโอเเสดงการทำงานของ "นะโม"

          หุ่นยนต์ “นะโม”ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อศึกษาการเคลื่อนไหว และท่าทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมถวายการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดอาคารเรียนและวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ นิทรรศการรัชกาลที่ 9 และนิทรรศการ 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ อันเป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย การแสดงผลงานวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จากทั้งนักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาในระดับต่างๆ

          “นะโม” (NAMO : Novel Articulated MObile platform) เป็นหุ่นยนต์ที่ท่อนบนมีลักษณะเป็น humanoid หรือหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ ส่วนท่อนล่างเป็นล้อล้อเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเสถียรภาพในการเคลื่อนที่ มีความสามารถในการต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งต่อไปอาจปรับเปลี่ยนไปใช้ในการแสดงสินค้า นำชมสถานที่ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ เป็นต้น "นะโม" ได้รับการออกแบบและจัดสร้างโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วย ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ นายบุญเลิศ มณีฉาย นายวรวิทย์ พันธ์ปัญญาเทพ และทีมนักออกแบบจาก Collaborative Development KMUTT City Center ด้านกายภาพ “นะโม” มีควมสูงประมาณ 130 cm ประกอบด้วยมอเตอร์ที่ข้อต่อต่างๆในร่างกายท่อนบน 16 ตัวด้วยกัน และ ท่อนล่างเป็นฐานสามล้อที่สามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง (three-wheeled omnidirectional mobile base) หุ่นยนต์นะโมสามารถทำท่าทางต่างๆจากการใช้เทคนิคการรู้จำท่าทาง สามารถหันศีรษะติดตามวัตถุที่สนใจได้โดยอัตโนมัติโดยอาศัยเทคนิคการประมวลผลภาพจากกล้องที่ติดอยู่ภายในศีรษะ นอกจากนั้นนะโมยังสามารถพูดประโยคง่ายๆในภาษาไทยได้อีกด้วย

รูปภาพของ ssspoonsak

สวยงามดี

ขอมอบปลาให้ไปเลี้ยงนะจ้ะ

 ที่มาของภาพ http://2.bp.blogspot.com/_7rUu3IhNi9I/TLR00C2uJRI/AAAAAAAABfY/P6v3yNeL54g/s1600/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A11.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์