ใบงานที่ 1 ทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.     เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล  การแสดงผลลัพธ์  การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม  เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์

2.     อินเทอร์เน็ต คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานการสื่อสาร  จนเป็นสังคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่  ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายแต่ละเครื่อง  สามารถรับข้อมูลในรูปแบบต่างๆกัน  รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆต่างๆ ได้รวดเร็ว

3.     อินเทอร์เน็ต ประยุกต์ใช้งานได้ ดังนี้…….ใช้ในการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-mail  ใช้ในการสืบค้นหาข้อมูล จัดเก็บข้อมูลต่างๆ  ใช้ในการเข้าสังคมออนไลน์ต่างๆ ในการสนทนากับผู้คนมากมาย  ใช้ในการให้ความบันเทิง ใช้ติดตามข่าวสารต่างๆ

4.     World Wide Webใช้ทำอะไร ใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบของสื่อผสม ซึ่งหน้าต่างแต่ละหน้าสามารถเชื่อมโยงหากันได้ ซึ่งการค้นหานั้นรวดเร็ว และมีความสมบูรณ์ค่อนข้างสูง  และเรายังสามารถเผยแพร่เอกสารที่เราจัดทำให้คนอื่นสามารถทราบได้อีกด้วย

5.     การสืบค้นหาข้อมูล คือ  การนำความรู้ทางอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการสืบค้นหาข้อมูล6.     นักเรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้จากที่ใดจากทางอินเตอร์เน็ต หนังสือ ผู้รู้ต่าง ๆ ตามสถานที่ต่าง ๆ

7.     จงอธิบายการใช้งาน Chat และ ICQ มาพอเข้าใจเริ่มจากการติดตั้งโปรแกรม สมัคร username แล้วทำการเข้าใช้งานในการสนทนากับผู้อื่นได้ตามความต้องการ 

8.     e-mail มีประโยชน์อย่างไร….ใช้ในการติดต่อสื่อสาร สะดวกสบายในการส่งข้อมูลต่างๆหากัน ใช้ในการติดตามข่าวสารได้มากและสามารถขอ e-mail address เป็นของนักเรียนได้จากที่ใด

      www.hotmail.com 

      www.thaimail.com   เป็นต้น

 

แหล่งอ้างอิง

http://school.obec.go.th/kudhuachang/les01.htm ค้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-3.htm ค้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

http://school.obec.go.th/mrPaisan/e-learning/information/content/internet5.htm ค้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

http://www.informatics.buu.ac.th/~wichai/101course/Internet/www.htm ค้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/nakhonsithamrat/nittaya_c/meaow2/page04_2.htm

ค้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

http://www.moe.go.th/stm/read/icq.shtml ค้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak